ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปภ.ข.3

พิมพ์
อีเมล

เกี่ยวกับองค์กร

  คณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาค
  ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
  ภารกิจและหน้าที่ของ กปภ
  พื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  เอกชนร่วมลงทุน
  ความก้าวหน้าโครงการต่างๆ
  ข่าวประกวดราคา
  ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบ
  แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น

 

ข่าวสอบราคา

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผู้ชนะการเสนอราคา
  ยกเลิกการจัดจ้างเหมาโครงการ
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู

มาตรา 7
มาตรา 9

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 สถานที่ติดต่อ                                              

 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

128 หมู่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทรศัพท์. 032-200779

โทรสาร. 032-200776

เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล