กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิมพ์
อีเมล
chutima
นางสาวฐิติพรรณ พนมไชยสว่าง
ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

surachai thanawan1
นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า
หน.งานประมวลข้อมูล
นางสาวธนวรรณ สุดยอด
หน.งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล