กองแผนและวิชาการ

พิมพ์
อีเมล

 

sarn copy
นายสาณ เรืองขจร
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

 

 

 

 

 

 

sarn copy pichet
นายสาณ เรืองขจร
รก.หน.งานแผนงาน
นายพิเชษฐ์ สุขอุทัย
หน.งานแหล่งน้ำ

 

 

 

 

 

 

wiriya sharinn

siamrath

นายวิริยะ เลิศสำราญ
หน.งานโครงการก่อสร้าง 1
นายชรินทร์ ดำกลิ่น
หน.งานโครงการก่อสร้าง 2
นายสยามรัฐ  น้อยนาท
หน.งานโครงการก่อสร้าง 3

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล