กองแผนและวิชาการ

พิมพ์
อีเมล

 

sarn copy
นายสาณ เรืองขจร
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

 

 

 

 

 

 

pairoj pichet
นายไพโรจน์ ภูภาณุสมบูรณ์
หน.งานแผนงาน
นายพิเชษฐ์ สุขอุทัย
หน.งานแหล่งน้ำ

 

 

 

 

 

 

nopic wait sharinn

wiriya


รก.หน.งานโครงการก่อสร้าง 1
นายชรินทร์ ดำกลิ่น
หน.งานโครงการก่อสร้าง 2
นายวิริยะ  เลิศสำราญ
หน.งานโครงการก่อสร้าง 3

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล