รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 เวลา 14:26 น.

 

 

 

 

ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
กำหนดชำระ รวม VAT ณ ที่จ่าย
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ 10/2560 - สาขากุยบุรี 13.09.2019 4400046613 10012559 11,200.00 0 11,200.00
11,200.00 0 11,200.00
บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำ คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ กปภ.สาขาปากท่อ 11/2561 - สาขาปากท่อ 13.09.2019 4400046615 10012560 57,275.00 0 57,275.00
57,275.00 0 57,275.00

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล