รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019 เวลา 10:07 น.

 

ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
กำหนดชำระ รวม VAT ณ ที่จ่าย
นายบุญนำ นราแก้ว คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ ปข.16/2560 - สาขาประจวบคีรีขันธ์ 12.09.2019 4400046481 10012557 10,000.00 0 10,000.00
10,000.00 0 10,000.00

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล