รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 10:33 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นายโศภณ ศรีวิเชียร ค่าจ้าง จนท. Mr.ประปา สค.62 สาขาศรีประจันต์ 11.09.2019 4400046121 10012530 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายอิทธิพล ประไวย์ ค่าจ้าง จนท. Mr.ประปา สค.62 สาขาสุพรรณบุรี 11.09.2019 4400046122 10012531 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายอดุลย์ เชียงหลู ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำฯ สค.62 สาขาสมุทรสาคร 11.09.2019 4400046124 10012532 29,250.00 292.5 28,957.50
29,250.00 292.5 28,957.50
นายกิตติ เนื่องมัจฉา ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำฯ สค.62 สาขาสมุทรสาคร 11.09.2019 4400046125 10012533 29,250.00 292.5 28,957.50
29,250.00 292.5 28,957.50
นายจิรวุฒิ จัดละ ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำฯ สค.62 สาขาสมุทรสาคร 11.09.2019 4400046127 10012534 29,250.00 292.5 28,957.50
29,250.00 292.5 28,957.50
นายรังสรรค์ ทุบจิ๋ว ค่าจ้างเหมาดูแลพื้นที่รอบสนง.ผลิตฯ สค.62 สมุทรสาคร 11.09.2019 4400046130 10012535 22,000.00 220 21,780.00
22,000.00 220 21,780.00
นายวิรัช จันทร์เปล่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046133 10012536 17,920.00 179.2 17,740.80
17,920.00 179.2 17,740.80
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046134 10012537 12,230.00 114.3 12,115.70
12,230.00 114.3 12,115.70
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046137 10012538 24,379.00 227.84 24,151.16
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046137 10012538 19,920.00 186.17 19,733.83
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046137 10012538 38,600.00 360.75 38,239.25
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046137 10012538 42,810.00 400.09 42,409.91
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046137 10012538 47,560.00 444.49 47,115.51
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046137 10012538 138,292.00 1,292.45 136,999.55
311,561.00 2,911.79 308,649.21
นายบุญส่ง หมื่นบำรุง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046146 10012539 32,090.00 320.9 31,769.10
นายบุญส่ง หมื่นบำรุง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046146 10012539 40,170.00 401.7 39,768.30
นายบุญส่ง หมื่นบำรุง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046146 10012539 55,340.00 553.4 54,786.60
127,600.00 1,276.00 126,324.00
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046153 10012540 15,980.00 149.35 15,830.65
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046153 10012540 17,480.00 163.36 17,316.64
33,460.00 312.71 33,147.29
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046156 10012541 26,550.00 248.13 26,301.87
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046156 10012541 35,110.00 328.13 34,781.87
61,660.00 576.26 61,083.74
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046157 10012542 28,751.00 268.7 28,482.30
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046157 10012542 48,398.00 452.32 47,945.68
77,149.00 721.02 76,427.98
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046158 10012543 22,800.00 213.08 22,586.92
22,800.00 213.08 22,586.92
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046159 10012544 46,822.00 437.59 46,384.41
46,822.00 437.59 46,384.41
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีเจริญการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046162 10012545 21,560.00 201.5 21,358.50
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีเจริญการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046162 10012545 16,960.00 158.5 16,801.50
38,520.00 360 38,160.00
บจก.บี.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046164 10012546 18,750.00 175.23 18,574.77
บจก.บี.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046164 10012546 36,200.00 338.32 35,861.68
54,950.00 513.55 54,436.45
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046168 10012547 96,490.00 901.78 95,588.22
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046168 10012547 93,730.00 875.98 92,854.02
190,220.00 1,777.76 188,442.24
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046170 10012548 29,070.00 271.68 28,798.32
29,070.00 271.68 28,798.32
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046173 10012549 480,000.00 4,485.98 475,514.02
480,000.00 4,485.98 475,514.02
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046174 10012550 480,000.00 4,485.98 475,514.02
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046174 10012550 459,000.00 4,289.72 454,710.28
939,000.00 8,775.70 930,224.30
บริษัทผึ้งทอง การโยธา จำกัด ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046177 10012551 478,000.00 4,467.29 473,532.71
478,000.00 4,467.29 473,532.71
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046180 10012552 441,000.00 4,121.50 436,878.50
441,000.00 4,121.50 436,878.50
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046183 10012553 98,480.00 920.37 97,559.63
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046183 10012553 98,260.00 918.32 97,341.68
196,740.00 1,838.69 194,901.31
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046187 10012554 51,710.00 483.27 51,226.73
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046187 10012554 37,950.00 354.67 37,595.33
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046187 10012554 98,870.00 924.02 97,945.98
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046187 10012554 93,830.00 876.92 92,953.08
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046187 10012554 23,750.00 221.96 23,528.04
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อฯ 11.09.2019 4400046187 10012554 87,210.00 815.05 86,394.95
393,320.00 3,675.89 389,644.11
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ สค.62 สาขาบางสะพาน 11.09.2019 4400046193 10012555 51,884.84 0 51,884.84
51,884.84 0 51,884.84

สำหรับผู้ดูแล