รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 11:36 น.

 

 

 

 

ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
รวม VAT ณ ที่จ่าย
โรงพยาบาลนครปฐม ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.กฤษณา เตมียะชาติ 4400045537 10012468 31,374.00 0 31,374.00
31,374.00 0 31,374.00
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ค่าตรวจสุขภาพประจำปี สาขาเดิมบางฯ 4400045541 10012469 4,360.00 0 4,360.00
4,360.00 0 4,360.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ค่ารักษาพยาบาล-นายไวยกร ตรีรณภูมิ 4400045543 10012470 3,959.25 0 3,959.25
3,959.25 0 3,959.25
โรงพยาบาลไทรโยค ค่ารักษาพยาบาล-นายนาวิน ดอกกลอย 4400045544 10012471 10,604.00 0 10,604.00
10,604.00 0 10,604.00
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.สิริพร กิจวิจารณ์ 4400045547 10012472 2,672.50 0 2,672.50
2,672.50 0 2,672.50
ม.มหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามา ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.ขนิษฐา วรินทรางกูร 4400045548 10012473 49,981.50 0 49,981.50
49,981.50 0 49,981.50
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา ค่ารักษาพยาบาล-นางจำเนียร จำปาทิพย์ 4400045550 10012474 55,625.50 0 55,625.50
55,625.50 0 55,625.50
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย ค่ารักษาพยาบาล-นางแสงเดือน จันทรัตทัต 4400045552 10012475 9,822.50 0 9,822.50
9,822.50 0 9,822.50
เงินบำรุงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ค่ารักษาพยาบาล 4400045557 10012476 7,937.00 0 7,937.00
เงินบำรุงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ค่ารักษาพยาบาล 4400045557 10012476 49,206.00 0 49,206.00
เงินบำรุงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ค่ารักษาพยาบาล 4400045557 10012476 14,810.00 0 14,810.00
เงินบำรุงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ค่ารักษาพยาบาล 4400045557 10012476 3,679.00 0 3,679.00
เงินบำรุงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ค่ารักษาพยาบาล 4400045557 10012476 13,450.00 0 13,450.00
89,082.00 0 89,082.00
โรงพยาบาลวัดเพลง ค่ารักษาพยาบาล 4400045558 10012477 7,215.00 0 7,215.00
โรงพยาบาลวัดเพลง ค่ารักษาพยาบาล 4400045558 10012477 7,209.00 0 7,209.00
14,424.00 0 14,424.00
โรงพยาบาลอู่ทอง ค่ารักษาพยาบาล 4400045559 10012478 34,313.00 0 34,313.00
โรงพยาบาลอู่ทอง ค่ารักษาพยาบาล 4400045559 10012478 13,486.00 0 13,486.00
47,799.00 0 47,799.00
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ค่ารักษาพยาบาล 4400045560 10012479 14,272.00 0 14,272.00
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ค่ารักษาพยาบาล 4400045560 10012479 5,292.00 0 5,292.00
19,564.00 0 19,564.00
นายคงศักดิ์ ยิ้มกุ่ย เงินยืมค่ารับรองการประชุมผลการดำเนินงานไตรมาส4/62 4400045561 10012480 20,000.00 0 20,000.00
20,000.00 0 20,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านช้าง ค่าบริการตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง-สาขาด่านช้าง 4400045562 10012481 13,778.97 0 13,778.97
13,778.97 0 13,778.97
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง ค่าซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า - สาขาอู่ทอง 4400045563 10012482 33,821.43 0 33,821.43
33,821.43 0 33,821.43
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ เดือน กค.62 - สาขากุยบุรี 4400045564 10012483 12,576.00 125.76 12,450.24
12,576.00 125.76 12,450.24
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ เดือน กค.62 - สาขาสมุทรสาคร 4400045565 10012484 43,350.00 433.5 42,916.50
43,350.00 433.5 42,916.50
นายพิเชษฐ์ กลิ่นหอม(บิ๊กวัสดุก่อสร ค่าจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ - สาขาปราณบุรี 4400045566 10012485 86,670.00 810 85,860.00
86,670.00 810 85,860.00
นายกุมภลัคน์ ฉัตรตระกูลศรี(สุชาติเซ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 4400045570 10012486 314,000.00 3,140.00 310,860.00
314,000.00 3,140.00 310,860.00
นายอนุชา ฉัตรทอง เปลี่ยนปั๊มไฮดรอลิคและค่าแรง-สาขากาญจนบุรี 4400045582 10012487 29,000.00 290 28,710.00
29,000.00 290 28,710.00
นายเสริญ กางมูล(ร้านพอลลี่ เคมีไฟร์ ค่าถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งและเหลว สาขาราชบุรี 4400045583 10012488 30,495.00 285 30,210.00
30,495.00 285 30,210.00
บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด ค่าจ้างเหมางานระบบแจ้งเตือน SMS กค.62 กปภ.ข.3 4400045584 10012489 23,609.34 220.65 23,388.69
23,609.34 220.65 23,388.69
สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กค.62 กปภ.ข.3 4400045585 10012490 59,237.00 0 59,237.00
59,237.00 0 59,237.00
บริษัท พร้อม วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 3 สาขาปราณบุรี 4400045586 10012491 221,222.50 2,067.50 219,155.00
221,222.50 2,067.50 219,155.00
บจก.ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล ค่า Managanese VARIO LR SET 4400045587 10012492 36,915.00 345 36,570.00
36,915.00 345 36,570.00
บริษัท เอ็มทีเทคโนโลยี ดีเวลล๊อปเมน ค่าซ่อมขุด Double Flanged Butterfly Vlve 4400045588 10012493 99,510.00 930 98,580.00
99,510.00 930 98,580.00
บริษัท ไซเอ็นซ์ เมจิก โกรว์ จำกัด ค่าซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลฯ 4400045589 10012494 48,150.00 450 47,700.00
48,150.00 450 47,700.00
บจก.ไพร์มโฟลว์ ค่ามาตรวัดน้ำ 4400045590 10012495 492,735.00 4,605.00 488,130.00
บจก.ไพร์มโฟลว์ ค่ามาตรวัดน้ำ 4400045590 10012495 86,670.00 810 85,860.00
579,405.00 5,415.00 573,990.00
บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายพิมพ์ขาว เดือน กค.62 กปภ.ข.3 4400045591 10012496 36,979.20 345.6 36,633.60
36,979.20 345.6 36,633.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 16,413.80 153.4 16,260.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 45,453.60 424.8 45,028.80
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 71,968.20 672.6 71,295.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 2,525.20 23.6 2,501.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 2,525.20 23.6 2,501.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 15,151.20 141.6 15,009.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 49,241.40 460.2 48,781.20
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 22,726.80 212.4 22,514.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 31,565.00 295 31,270.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 35,352.80 330.4 35,022.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 21,464.20 200.6 21,263.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 2,525.20 23.6 2,501.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 18,939.00 177 18,762.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 12,626.00 118 12,508.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 4400045592 10012497 12,626.00 118 12,508.00
407,819.80 3,811.40 404,008.40
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 3,650.84 34.12 3,616.72
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 32,857.56 307.08 32,550.48
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 193,494.52 1,808.36 191,686.16
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 5,476.26 51.18 5,425.08
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 10,952.52 102.36 10,850.16
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 7,301.68 68.24 7,233.44
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 3,650.84 34.12 3,616.72
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 122,303.14 1,143.02 121,160.12
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 3,650.84 34.12 3,616.72
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 211,748.72 1,978.96 209,769.76
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 3,650.84 34.12 3,616.72
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 3,650.84 34.12 3,616.72
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 10,952.52 102.36 10,850.16
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 12,777.94 119.42 12,658.52
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 21,905.04 204.72 21,700.32
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 21,905.04 204.72 21,700.32
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 21,905.04 204.72 21,700.32
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ค่าผงปูนคลอรีน 4400045593 10012498 10,952.52 102.36 10,850.16
702,786.70 6,568.10 696,218.60
บจก.คอนโทรล โฟล ค่าจ้างโครงการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลฯ PM 4400045594 10012499 67,410.00 630 66,780.00
67,410.00 630 66,780.00
นายปฐมพงษ์ เมืองแก้ว ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร 4400045595 10012500 22,100.00 221 21,879.00
22,100.00 221 21,879.00
นายโสรส วงษ์เนียม ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร 4400045596 10012501 23,800.00 238 23,562.00
23,800.00 238 23,562.00
นายพงศธร ขาวสอาด ค่าจ้างเหมาดูแลระบบผลิต สค.62 สาขาราชบุรี 4400045597 10012502 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
บจก.วี.ที.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส ค่าพัดลมดูด-เป่าอเนกประสงค์ สาขาอู่ทอง 4400045598 10012503 21,271.60 198.8 21,072.80
21,271.60 198.8 21,072.80
นายสุนทร สระทองเศียร ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045599 10012504 14,400.00 144 14,256.00
นายสุนทร สระทองเศียร ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045599 10012504 14,900.00 149 14,751.00
นายสุนทร สระทองเศียร ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045599 10012504 17,000.00 170 16,830.00
46,300.00 463 45,837.00
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045600 10012505 34,900.00 326.17 34,573.83
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045600 10012505 29,650.00 277.1 29,372.90
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045600 10012505 49,100.00 458.88 48,641.12
113,650.00 1,062.15 112,587.85
นายนวพงษ์ อ่อนพึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045601 10012506 17,515.00 175.15 17,339.85
นายนวพงษ์ อ่อนพึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045601 10012506 14,560.00 145.6 14,414.40
นายนวพงษ์ อ่อนพึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045601 10012506 12,730.00 127.3 12,602.70
44,805.00 448.05 44,356.95
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045602 10012507 14,200.00 132.71 14,067.29
14,200.00 132.71 14,067.29
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045603 10012508 13,690.00 127.94 13,562.06
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045603 10012508 32,860.00 307.1 32,552.90
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045603 10012508 21,810.00 203.83 21,606.17
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045603 10012508 15,750.00 147.2 15,602.80
84,110.00 786.07 83,323.93
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 15,030.00 150.3 14,879.70
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 39,675.00 396.75 39,278.25
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 19,640.00 196.4 19,443.60
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 20,280.00 202.8 20,077.20
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 48,410.00 484.1 47,925.90
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 15,335.00 153.35 15,181.65
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 12,500.00 125 12,375.00
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 13,305.00 133.05 13,171.95
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 25,855.00 258.55 25,596.45
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 14,285.00 142.85 14,142.15
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 12,755.00 127.55 12,627.45
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045604 10012509 15,460.00 154.6 15,305.40
252,530.00 2,525.30 250,004.70
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045605 10012510 18,850.00 176.17 18,673.83
18,850.00 176.17 18,673.83
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาซ่อมเสารับท่อ 4400045606 10012511 26,429.00 247 26,182.00
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาซ่อมเสารับท่อ 4400045606 10012511 107,470.00 1,004.39 106,465.61
133,899.00 1,251.39 132,647.61
บริษัทผึ้งทอง การโยธา จำกัด ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045607 10012512 31,986.00 298.93 31,687.07
บริษัทผึ้งทอง การโยธา จำกัด ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045607 10012512 16,897.00 157.92 16,739.08
บริษัทผึ้งทอง การโยธา จำกัด ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045607 10012512 29,431.00 275.06 29,155.94
บริษัทผึ้งทอง การโยธา จำกัด ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045607 10012512 36,302.00 339.27 35,962.73
บริษัทผึ้งทอง การโยธา จำกัด ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045607 10012512 41,043.00 383.58 40,659.42
บริษัทผึ้งทอง การโยธา จำกัด ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045607 10012512 59,022.00 551.61 58,470.39
214,681.00 2,006.37 212,674.63
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาขุดกลบดินซ่อมท่อ 4400045608 10012513 14,720.00 137.57 14,582.43
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาขุดกลบดินซ่อมท่อ 4400045608 10012513 19,010.00 177.66 18,832.34
33,730.00 315.23 33,414.77
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045609 10012514 29,640.00 277.01 29,362.99
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045609 10012514 98,760.00 922.99 97,837.01
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045609 10012514 20,530.00 191.87 20,338.13
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045609 10012514 50,190.00 469.07 49,720.93
199,120.00 1,860.94 197,259.06
นายประทวน จำปีเรือง ค่าจ้างเหมาตัดมาตร 4400045610 10012515 13,920.00 139.2 13,780.80
13,920.00 139.2 13,780.80
บจก.บี.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาขุดกลบดินซ่อมท่อ 4400045611 10012516 13,270.00 124.02 13,145.98
บจก.บี.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาขุดกลบดินซ่อมท่อ 4400045611 10012516 14,640.00 136.82 14,503.18
27,910.00 260.84 27,649.16
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045612 10012517 14,600.00 136.45 14,463.55
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045612 10012517 14,100.00 131.78 13,968.22
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045612 10012517 15,300.00 142.99 15,157.01
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045612 10012517 52,500.00 490.65 52,009.35
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045612 10012517 18,200.00 170.09 18,029.91
114,700.00 1,071.96 113,628.04
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045614 10012518 12,461.00 116.46 12,344.54
12,461.00 116.46 12,344.54
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045615 10012519 13,760.00 128.6 13,631.40
13,760.00 128.6 13,631.40
บจก.สยามปทุมกรุ๊ป ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045616 10012520 728,000.00 6,803.74 721,196.26
บจก.สยามปทุมกรุ๊ป ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045616 10012520 462,000.00 4,317.76 457,682.24
1,190,000.00 11,121.50 1,178,878.50
บริษัท รักษาความปลอดภัย พลวิริยะจำก ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กค.62 กปภ.ข.3 4400045618 10012521 28,400.00 265.42 28,134.58
บริษัท รักษาความปลอดภัย พลวิริยะจำก ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กค.62 กปภ.ข.3 4400045618 10012521 31,930.00 298.41 31,631.59
60,330.00 563.83 59,766.17
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ ค่าซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ สาขาบ้านโป่ง 4400045619 10012522 109,000.00 1,018.69 107,981.31
109,000.00 1,018.69 107,981.31
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 1 สาขาอ้อมน้อย 4400045620 10012523 218,500.00 2,042.06 216,457.94
218,500.00 2,042.06 216,457.94
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045622 10012524 99,460.00 929.53 98,530.47
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045622 10012524 55,190.00 515.79 54,674.21
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045622 10012524 99,420.00 929.16 98,490.84
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045622 10012524 99,500.00 929.91 98,570.09
353,570.00 3,304.39 350,265.61
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045685 10012525 222,581.46 2,080.20 220,501.26
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045685 10012525 41,077.19 383.9 40,693.29
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045685 10012525 90,055.48 841.64 89,213.84
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045685 10012525 46,370.08 433.37 45,936.71
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045685 10012525 149,993.35 1,401.81 148,591.54
550,077.56 5,140.92 544,936.64
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 39,119.76 365.61 38,754.15
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 112,573.93 1,052.09 111,521.84
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 408,049.85 3,813.55 404,236.30
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 89,547.44 836.89 88,710.55
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 91,482.11 854.97 90,627.14
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 39,293.48 367.23 38,926.25
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 58,047.91 542.5 57,505.41
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 47,182.19 440.96 46,741.23
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 549,410.23 5,134.68 544,275.55
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 87,289.02 815.79 86,473.23
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 265,144.14 2,477.98 262,666.16
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 181,653.39 1,697.70 179,955.69
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 233,994.02 2,186.86 231,807.16
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 209,481.00 1,957.77 207,523.23
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 117,904.13 1,101.91 116,802.22
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 107,812.28 1,007.59 106,804.69
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 423,123.52 3,954.43 419,169.09
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 113,079.31 1,056.82 112,022.49
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 4400045686 10012526 409,475.63 3,826.88 405,648.75
3,583,663.34 33,492.21 3,550,171.13
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 72,339.00 676.07 71,662.93
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 99,421.00 929.17 98,491.83
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 99,777.00 932.5 98,844.50
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 97,695.00 913.04 96,781.96
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 69,344.00 648.07 68,695.93
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 99,474.00 929.66 98,544.34
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 56,878.00 531.57 56,346.43
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 43,279.00 404.48 42,874.52
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 99,539.00 930.27 98,608.73
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 154,894.00 1,447.61 153,446.39
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 289,224.00 2,703.03 286,520.97
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 116,197.00 1,085.95 115,111.05
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 4400045687 10012527 148,746.00 1,390.15 147,355.85
1,446,807.00 13,521.57 1,433,285.43
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เบิกชดเชยเพชรบุรี 43/62 4400045689 10012528 379,527.69 0 379,527.69
379,527.69 0 379,527.69

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล