รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 10:54 น.

 

 

 

 

ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
กำหนดชำระ รวม VAT ณ ที่จ่าย
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ 13/2560 - สาขากุยบุรี 09.09.2019 4400045498 10012451 14,950.00 0 14,950.00
14,950.00 0 14,950.00
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ 12/2560 - สาขากุยบุรี 09.09.2019 4400045499 10012452 6,950.00 0 6,950.00
6,950.00 0 6,950.00
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 24/2560 09.09.2019 4400045501 10012453 14,800.00 0 14,800.00
14,800.00 0 14,800.00
น.ส.ยุวนิด ลวสินอาภรณ์ ค่าเล่าเรียนบุตร - น.ส.ยุวนิต ลวสินอาภรณ์ 09.09.2019 4400045502 10012454 12,500.00 0 12,500.00
12,500.00 0 12,500.00
น.ส.เตือนใจ ภู่แดง ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.เตือนใจ ภู่แดง 09.09.2019 4400045503 10012455 12,554.00 0 12,554.00
12,554.00 0 12,554.00
นายโชคชัย มาลัยเล็ก ค่าจ้าง จนท.ช่างโยธา เดือน สค. 62- สาขากุยบุรี 09.09.2019 4400045505 10012457 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายสามารถ จันทร์หอม ค่าจ้าง จนท.ช่างเครื่องกล เดือน สค.62-สาขากุยบุรี 09.09.2019 4400045506 10012458 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายไพโรจน์ แก้วเจริญ ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์(Labสุพรรณ) สค.62 09.09.2019 4400045508 10012459 13,780.00 137.8 13,642.20
13,780.00 137.8 13,642.20
นายธีระ รุ่งสี ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์(Labสุพรรณ) สค.62 09.09.2019 4400045509 10012460 14,700.00 147 14,553.00
14,700.00 147 14,553.00
นายกวี ชินโสด ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ เดือน สค.62 - ปากท่อ 09.09.2019 4400045510 10012461 12,800.00 128 12,672.00
12,800.00 128 12,672.00
นายนนทพรรษ สุขศรีสวัสดิ์ ค่าจ้างดูแลระบบผลิตน้ำ เดือน สค.62-สาขาราชบุรี 09.09.2019 4400045512 10012462 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
นายพีระพงษ์ เอี่ยมสอาด ค่าจ้างดูแลระบบผลิตน้ำ เดือน สค.62-สาขาราชบุรี 09.09.2019 4400045513 10012463 27,900.00 279 27,621.00
27,900.00 279 27,621.00
นายภาคภูมิ พลอยสัมฤทธิ์ ค่าจ้างดูแลระบบผลิตน้ำ เดือน สค.62-สาขาราชบุรี 09.09.2019 4400045514 10012464 27,900.00 279 27,621.00
27,900.00 279 27,621.00
นายพงศ์พล ยุติธรรม ค่าจ้างดูแลระบบผลิตน้ำ เดือน สค.62-สาขาราชบุรี 09.09.2019 4400045515 10012465 18,600.00 186 18,414.00
18,600.00 186 18,414.00
นายอสิทธิ์ ทองจิต ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เดือน สค.62-กปภ.ข.3 09.09.2019 4400045533 10012466 16,409.38 164.09 16,245.29
16,409.38 164.09 16,245.29

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล