รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 04 กันยายน 2019 เวลา 11:37 น.

 

 

 

 

ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
กำหนดชำระ รวม VAT ณ ที่จ่าย
นายบุญช่วย ผิวศรีสุข คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ 2/2562 - สาขาอู่ทอง 04.09.2019 4400044660 10012392 5,040.00 0 5,040.00
5,040.00 0 5,040.00
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าซื้อน้ำดิบ เดือน ส.ค. 62 - สาขาสุพรรณบุรี 04.09.2019 4400044662 10012393 312,989.98 0 312,989.98
312,989.98 0 312,989.98
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าซื้อน้ำดิบ เดือน ส.ค. 62 - สาขาสวนผึ้ง 04.09.2019 4400044663 10012394 16,916.70 0 16,916.70
16,916.70 0 16,916.70
นายอภินัทธ์ เรืองจุ้ย ค่าจ้าง จนท.ช่างโยธา เดือน สค. 62 สาขาสามพราน 04.09.2019 4400044665 10012395 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044666 10012396 387,000.00 3,616.82 383,383.18
387,000.00 3,616.82 383,383.18
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044668 10012397 44,810.00 418.79 44,391.21
44,810.00 418.79 44,391.21
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044669 10012398 37,240.00 348.04 36,891.96
37,240.00 348.04 36,891.96
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044672 10012399 78,500.00 733.64 77,766.36
78,500.00 733.64 77,766.36
หจก.ธนาเดช การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044674 10012400 14,672.90 146.73 14,526.17
14,672.90 146.73 14,526.17
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044676 10012401 28,500.00 266.36 28,233.64
28,500.00 266.36 28,233.64
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044695 10012402 18,552.73 173.39 18,379.34
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044695 10012402 16,290.00 152.24 16,137.76
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044695 10012402 40,120.00 374.95 39,745.05
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044695 10012402 32,210.00 301.03 31,908.97
107,172.73 1,001.61 106,171.12
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044701 10012403 30,600.00 285.98 30,314.02
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044701 10012403 32,750.00 306.07 32,443.93
63,350.00 592.05 62,757.95
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044707 10012404 18,665.00 186.65 18,478.35
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044707 10012404 19,165.00 191.65 18,973.35
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044707 10012404 20,670.00 206.7 20,463.30
58,500.00 585 57,915.00
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044711 10012405 16,490.00 154.11 16,335.89
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044711 10012405 16,360.00 152.9 16,207.10
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044711 10012405 43,380.00 405.42 42,974.58
76,230.00 712.43 75,517.57
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีเจริญการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044715 10012406 18,970.00 177.29 18,792.71
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีเจริญการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044715 10012406 28,530.00 266.64 28,263.36
47,500.00 443.93 47,056.07
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044718 10012407 43,350.00 405.14 42,944.86
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044718 10012407 18,925.00 176.87 18,748.13
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044718 10012407 20,450.00 191.12 20,258.88
82,725.00 773.13 81,951.87
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044721 10012408 25,930.00 242.34 25,687.66
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044721 10012408 20,127.00 188.1 19,938.90
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044721 10012408 48,580.00 454.02 48,125.98
94,637.00 884.46 93,752.54
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044726 10012409 98,740.00 922.8 97,817.20
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044726 10012409 490,000.00 4,579.44 485,420.56
588,740.00 5,502.24 583,237.76
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044730 10012410 26,120.00 244.11 25,875.89
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044730 10012410 92,970.00 868.88 92,101.12
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044730 10012410 21,720.00 202.99 21,517.01
140,810.00 1,315.98 139,494.02
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044739 10012411 43,930.00 410.56 43,519.44
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044739 10012411 13,780.00 128.79 13,651.21
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044739 10012411 21,130.00 197.48 20,932.52
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044739 10012411 21,520.00 201.12 21,318.88
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044739 10012411 12,560.00 117.38 12,442.62
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044739 10012411 23,700.00 221.5 23,478.50
136,620.00 1,276.83 135,343.17
หจก.ภูมิพัฒน์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044744 10012412 166,000.00 1,551.40 164,448.60
166,000.00 1,551.40 164,448.60
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044747 10012413 85,200.00 796.26 84,403.74
85,200.00 796.26 84,403.74
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044752 10012414 494,000.00 4,616.82 489,383.18
494,000.00 4,616.82 489,383.18
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044754 10012415 99,800.00 932.71 98,867.29
99,800.00 932.71 98,867.29
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044757 10012416 452,000.00 4,224.30 447,775.70
452,000.00 4,224.30 447,775.70
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044758 10012417 73,800.00 689.72 73,110.28
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044758 10012417 96,500.00 901.87 95,598.13
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044758 10012417 80,200.00 749.53 79,450.47
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044758 10012417 94,140.00 879.81 93,260.19
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044758 10012417 96,900.00 905.61 95,994.39
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044758 10012417 90,300.00 843.93 89,456.07
531,840.00 4,970.47 526,869.53
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ คืนเงินประกันสัญญา เลขที่ กปภ.บป.7/2556 04.09.2019 4400044783 10012418 14,000.00 0 14,000.00
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง 04.09.2019 4400044783 10012418 294,000.00 2,747.66 291,252.34
308,000.00 2,747.66 305,252.34
นายประพันธ์ แช่มช้อย ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า เดือน สค. 62 -สาขาสวนผึ้ง 04.09.2019 4400044786 10012419 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายปรีชา โชติช่วง ค่าจ้าง จนท.ช่างเครื่องกล เดือน สค.62 -สาขาสวนผึ้ง 04.09.2019 4400044789 10012420 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายพจน์ สมงาม ค่าจ้าง จนท.คอมพิวเตอร์ เดือน สค.62-กปภ.ข.3 04.09.2019 4400044792 10012421 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล