รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2019 เวลา 14:37 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ค่าเล่าเรียนบุตร 02.09.2019 4400044454 10012383 12,500.00 0 12,500.00
12,500.00 0 12,500.00
นายพันธ์ทวี สุขทั่วญาติ ค่าเล่าเรียนบุตร 02.09.2019 4400044455 10012384 15,100.00 0 15,100.00
15,100.00 0 15,100.00
นาย ชัยพิสิษฐ์ อาจมุงคุณ ค่ารักษาพยาบาล 02.09.2019 4400044458 10012385 15,140.00 0 15,140.00
15,140.00 0 15,140.00
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง คืนเงินประกันสัญญา กปภ.สาขาอ้อมน้อย 26/2560 02.09.2019 4400044459 10012386 7,723.00 0 7,723.00
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง คืนเงินประกันสัญญา กปภ.สาขาอ้อมน้อย 27/2560 02.09.2019 4400044459 10012386 7,679.00 0 7,679.00
15,402.00 0 15,402.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม คืนเงินประกันสัญญา 15/2560 สาขาปราณบุรี 02.09.2019 4400044463 10012387 9,125.00 0 9,125.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม คืนเงินประกันสัญญา 16/2560 สาขาปราณบุรี 02.09.2019 4400044463 10012387 23,750.00 0 23,750.00
32,875.00 0 32,875.00
กรมสรรพากร จ่าย WHT สค.62 กปภ.ข.3 02.09.2019 4400044514 10012388 386,389.20 0 386,389.20
386,389.20 0 386,389.20
หจก.ราชวงศ์ธน คืนเงินประกันสัญญา ปข.14/2560 02.09.2019 4400044521 10012389 9,800.00 0 9,800.00
9,800.00 0 9,800.00

สำหรับผู้ดูแล