การแบ่งเขตการบริการของ กปภ.

พิมพ์
อีเมล

การประปาส่วน ภูมิภาค มีภาระหน้าที่ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ รวมทั้งดำเนินธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อประโยชน์ ในการบริการสาธารณูปโภค โดยคำนึงประโยชน์ของรัฐ และ สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญปัจจุบันได้แบ่งสายการ

ปฎิบัติงานออกเป็น 10 เขต ดูแลรับผิดชอบ สำนักงานประปาในสังกัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ และมีหน่วยบริการ ครอบคลุมเขตเทศบาล 647 แห่ง อบต.77 แห่ง หมู่บ้าน 171 แห่ง (ปี 2544)

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาเขต กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับสำนักงานประปาบริการพื้นที่การบริการ
1. เขต 1 ชลบุรี  7 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และ ปราจีนบุรี
2. เขต 2 สระบุรี  8 จังหวัด สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และ นครราชสีมา
3. เขต 3 ราชบุรี 8 จังหวัด ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์
4. เขต 4 สุราษฎร์ธานี  7 จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช
5. เขต 5 สงขลา  7 จังหวัด สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส
6. เขต 6 ขอนแก่น  4 จังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด
7. เขต 7 อุดรธานี  7 จังหวัด อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม และหนองบัวลำภู
8. เขต 8 อุบลราชธานี  7 จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ และ มุกดาหาร
9. เขต 9 เชียงใหม่  8 จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน
10. เขต 10 นครสวรรค์  10 จังหวัด นครสวรรค์ ชัยนาท ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และพิษณุโลก

 

แผนที่การแบ่งเขตการบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

pwaarea

 

สำหรับผู้ดูแล