ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- การประปาส่วนภูมิภาค
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ ๗ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ ๗ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ อบต.บางช้าง - บ้านพักตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ อบต.บางช้าง - บ้านพักตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 1 - 14 ต.มะขามล้ม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 1 - 14 ต.มะขามล้ม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ต.บ้านใหม่ 	อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ อบต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ อบต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านสามทอง หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน 	   อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านสามทอง หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านเก่าซอย 6 และ อบต.บ้านใหม่ 	 	   อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านเก่าซอย 6 และ อบต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน