ข่าวประชาสัมพันธ์ - การประปาส่วนภูมิภาค
กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

กปภ.ข.๓ ประชุมปิดการตรวจสอบ ร่วมกับ กองตรวจสอบภูมิภาค ๑ กปภ.ข.๓ ประชุมปิดการตรวจสอบ ร่วมกับ กองตรวจสอบภูมิภาค ๑
กปภ.ข.๓ ประชุมปิดการตรวจสอบ ร่วมกับ กองตรวจสอบภูมิภาค ๑

กปภ.ข.๓ ประชุมปิดการตรวจสอบ ร่วมกับ กองตรวจสอบภูมิภาค ๓ กปภ.ข.๓ ประชุมปิดการตรวจสอบ ร่วมกับ กองตรวจสอบภูมิภาค ๓
กปภ.ข.๓ ประชุมปิดการตรวจสอบ ร่วมกับ กองตรวจสอบภูมิภาค ๓

ผู้อำนวยการ กปภ.ข.3 ประชุมร่วมกับ กองระบบจำหน่าย ติดตามการดำเนินงานของสายงานในสังกัด ผู้อำนวยการ กปภ.ข.3 ประชุมร่วมกับ กองระบบจำหน่าย ติดตามการดำเนินงานของสายงานในสังกัด
ผู้อำนวยการ กปภ.ข.3 ประชุมร่วมกับ กองระบบจำหน่าย ติดตามการดำเนินงานของสายงานในสังกัด

กปภ.ข.๓ และ บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lot กับอุปกรณ์ในระบบประปา กปภ.ข.๓ และ บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lot กับอุปกรณ์ในระบบประปา
กปภ.ข.๓ และ บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lot กับอุปกรณ์ในระบบประปา

กปภ.ข.๓ ประชุมตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านการจัดเก็บรายได้ (SAP) กปภ.ข.๓ ประชุมตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านการจัดเก็บรายได้ (SAP)
กปภ.ข.๓ ประชุมตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านการจัดเก็บรายได้ (SAP)

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

กปภ.ข.3 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 กปภ.ข.3 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2
กปภ.ข.3 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

กปภ.เขต3 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยบริการน้ำดื่มโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กปภ.เขต3 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยบริการน้ำดื่มโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาท่ามะกา นำโดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ออกหน่วยบริการน้ำดื่ม "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นความร่วมมือส่วนราชการ ...