ข้อมูลประปาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 สาขาประกอบด้วย สาขาประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี สาขากุยบุรี และสาขาบางสะพาน

เอกสารประกอบด้วย

1.ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.ข้อมูลโครงการ

- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
- รายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณ
- สรุปปัญหาแหล่งน้ำ (ภัยแล้ง)

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]
file icon ข้อมูลประปาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ 02 / 08 / 2013 ผู้ชม: 1000

การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 สาขาประกอบด้วย สาขาประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี สาขากุยบุรี และสาขาบางสะพาน

สำหรับผู้ดูแล