ข้อมูลประปาจังหวัดกาญจนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 4 สาขาประกอบด้วย สาขากาญจนบุรี สาขาท่ามะกา สาขาพนมทวน และสาขาเลาขวัญ

เอกสารประกอบด้วย

1.ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

2.ข้อมูลโครงการ

- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
- รายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณ
- สรุปปัญหาแหล่งน้ำ (ภัยแล้ง)

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]
file icon ข้อมูลประปาจังหวัดกาญจนบุรี ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ 02 / 08 / 2013 ผู้ชม: 1186

การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 4 สาขาประกอบด้วย สาขากาญจนบุรี สาขาท่ามะกา สาขาพนมทวน และสาขาเลาขวัญ

สำหรับผู้ดูแล