ข้อมูลประปาจังหวัดสุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสุพรรณบุรี 5 สาขาประกอบด้วย สาขาสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง สาขาศรีประจันต์ สาขาเดิมบางนางบวช และสาขาด่านช้าง

เอกสารประกอบด้วย

1.ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

2.ข้อมูลโครงการ

- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
- รายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณ
- สรุปปัญหาแหล่งน้ำ (ภัยแล้ง)

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]
file icon ข้อมูลประปาจังหวัดสุพรรณบุรี ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ 02 / 08 / 2013 ผู้ชม: 1469

การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสุพรรณบุรี 5 สาขาประกอบด้วย สาขาสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง สาขาศรีประจันต์ สาขาเดิมบางนางบวช และสาขาด่านช้าง

สำหรับผู้ดูแล