ข้อมูลประปาจังหวัดนครปฐม

การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2 สาขาประกอบด้วย สาขาสามพราน และสาขาอ้อมน้อย

เอกสารประกอบด้วย

1.ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

2.ข้อมูลโครงการ

- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
- รายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณ
- สรุปปัญหาแหล่งน้ำ (ภัยแล้ง)

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]
file icon ข้อมูลประปาจังหวัดนครปฐม ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ 02 / 08 / 2013 ผู้ชม: 1625

การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 2 สาขาประกอบด้วย สาขาสามพราน และสาขาอ้อมน้อย

สำหรับผู้ดูแล