ข้อมูลประปาจังหวัดราชบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 4 สาขาประกอบด้วย สาขาบ้านโป่ง สาขาราชบุรี สาขาสวนผึ้ง และสาขาปากท่อ

เอกสารประกอบด้วย

1.ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

2.ข้อมูลโครงการ

- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
- รายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณ
- สรุปปัญหาแหล่งน้ำ (ภัยแล้ง)

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]
file icon ข้อมูลประปาจังหวัดราชบุรี ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ 02 / 08 / 2013 ผู้ชม: 1442

การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 4 สาขาประกอบด้วย สาขาบ้านโป่ง สาขาราชบุรี สาขาสวนผึ้ง และสาขาปากท่อ

file icon โครงการราชบุรีใสสะอาด ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ 30 / 09 / 2015 ผู้ชม: 249

สำหรับผู้ดูแล