กองระบบจำหน่าย

พิมพ์
อีเมล
nopparit-resize
นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน
ผอ.กองระบบจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

nantawat pakorn copy
นายนันทวรรธน์ สุขุมานนท์
หน.งานน้ำสูญเสีย
นายปกรณ์ บัวทอง
หน.งานมาตรวัดน้ำ

 

 

 

 

 

 

worapon tanyalux
นายวรพล ไม้สน
หน.งานแผนที่แนวท่อ
นางสาวธัญญลักษณ์ สวัสดีไชย
หน.งานลูกค้าสัมพันธ์

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล