รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2019 เวลา 10:54 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
บจก.กฤษติกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง เงินประกันสัญญา กปภ.สพ.14/2562 21.06.2019 4400034536 10011699 14,300.10 0 14,300.10
14,300.10 0 14,300.10
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง เงินประกันสัญญา กปภ.สาขาอ้อมน้อย 16/2560 21.06.2019 4400034537 10011700 7,151.00 0 7,151.00
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง เงินประกันสัญญา กปภ.สาขาอ้อมน้อย 18/2560 21.06.2019 4400034537 10011700 5,372.00 0 5,372.00
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง เงินประกันสัญญา กปภ.สาขาอ้อมน้อย 20/2560 21.06.2019 4400034537 10011700 7,987.00 0 7,987.00
20,510.00 0 20,510.00

สำหรับผู้ดูแล