รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019 เวลา 16:42 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นางอรุณี คำวัดไทร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034304 10011676 30,810.00 308.1 30,501.90
30,810.00 308.1 30,501.90
นายวิรัช จันทร์เปล่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034305 10011677 21,920.00 219.2 21,700.80
21,920.00 219.2 21,700.80
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034306 10011678 16,830.00 157.29 16,672.71
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034306 10011678 32,830.00 306.82 32,523.18
49,660.00 464.11 49,195.89
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034307 10011679 18,954.00 177.14 18,776.86
18,954.00 177.14 18,776.86
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034318 10011680 363,000.00 3,392.52 359,607.48
363,000.00 3,392.52 359,607.48
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034319 10011681 26,450.00 247.2 26,202.80
26,450.00 247.2 26,202.80
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 19.06.2019 4400034320 10011682 433,200.00 4,048.60 429,151.40
433,200.00 4,048.60 429,151.40
บจก.บี.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034321 10011683 45,100.00 421.5 44,678.50
45,100.00 421.5 44,678.50
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034323 10011684 16,200.00 151.4 16,048.60
16,200.00 151.4 16,048.60
บจก.ส.บุญสุวรรณ์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034324 10011685 191,000.00 1,785.05 189,214.95
191,000.00 1,785.05 189,214.95
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034325 10011686 99,190.00 927.01 98,262.99
99,190.00 927.01 98,262.99
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034327 10011687 32,370.00 302.52 32,067.48
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034327 10011687 25,952.00 242.54 25,709.46
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034327 10011687 28,640.00 267.66 28,372.34
86,962.00 812.72 86,149.28
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034328 10011688 13,400.00 125.23 13,274.77
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034328 10011688 80,700.00 754.21 79,945.79
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034328 10011688 28,200.00 263.55 27,936.45
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034328 10011688 383,970.00 3,588.50 380,381.50
506,270.00 4,731.49 501,538.51
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034330 10011689 469,000.00 4,383.18 464,616.82
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034330 10011689 226,000.00 2,112.15 223,887.85
695,000.00 6,495.33 688,504.67
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034331 10011690 98,130.00 917.1 97,212.90
98,130.00 917.1 97,212.90
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034332 10011691 64,620.00 603.93 64,016.07
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034332 10011691 47,110.00 440.28 46,669.72
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034332 10011691 451,540.00 4,220.00 447,320.00
563,270.00 5,264.21 558,005.79
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034334 10011692 27,601.72 257.96 27,343.76
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034334 10011692 37,200.00 347.66 36,852.34
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034334 10011692 29,200.00 272.9 28,927.10
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034334 10011692 59,500.00 556.07 58,943.93
153,501.72 1,434.59 152,067.13
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034335 10011693 12,783.00 119.47 12,663.53
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034335 10011693 90,105.00 842.1 89,262.90
102,888.00 961.57 101,926.43
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034336 10011694 40,020.00 374.02 39,645.98
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034336 10011694 45,170.00 422.15 44,747.85
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034336 10011694 42,520.00 397.38 42,122.62
127,710.00 1,193.55 126,516.45
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034338 10011695 314,580.00 2,940.00 311,640.00
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034338 10011695 439,000.00 4,102.80 434,897.20
753,580.00 7,042.80 746,537.20
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 19.06.2019 4400034339 10011696 96,120.00 961.2 95,158.80
96,120.00 961.2 95,158.80
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา คืนเงินประกันสัญญา 25/60 สาขาปราณบุรี 19.06.2019 4400034341 10011697 5,290.00 0 5,290.00
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา คืนเงินประกันสัญญา 28/60 สาขาปราณบุรี 19.06.2019 4400034341 10011697 11,000.00 0 11,000.00
16,290.00 0 16,290.00

สำหรับผู้ดูแล