รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 14:40 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
หจก.ราชวงศ์ธน เงินประกันสัญญา ปข.14/2561 12.06.2019 4400033268 10011629 11,695.00 0 11,695.00
หจก.ราชวงศ์ธน เงินประกันสัญญา ปข.7/2561 12.06.2019 4400033268 10011629 10,250.00 0 10,250.00
หจก.ราชวงศ์ธน เงินประกันสัญญา ปข.8/2561 12.06.2019 4400033268 10011629 10,200.00 0 10,200.00
32,145.00 0 32,145.00
น.ส.อรอุมา หมื่นปราบ ค่าจ้างทำความสะอาด พค.62 กปภ.ข.3 12.06.2019 4400033269 10011630 36,900.00 369 36,531.00
36,900.00 369 36,531.00
นายบุญช่วย ผิวศรีสุข ค่าปรับ 12.06.2019 4400033274 10011631 -841.6 0 -841.6
นายบุญช่วย ผิวศรีสุข ค่าจ้างดูแลพื้นที่รอบ สนง. พค.62 สาขาอู่ทอง 12.06.2019 4400033274 10011631 12,600.00 126 12,474.00
11,758.40 126 11,632.40
นายสุพจน์ คงทัพภา ค่าจ้างดูแลระบบผลิต พค.62 สาขาสุพรรณบุรี 12.06.2019 4400033279 10011632 9,600.00 96 9,504.00
9,600.00 96 9,504.00
นางสาวจุธารัตน์ เนียมีดี ค่าย้ายหัวดับเพลิง 12.06.2019 4400033282 10011633 13,100.00 131 12,969.00
13,100.00 131 12,969.00
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033283 10011634 50,360.00 470.65 49,889.35
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033283 10011634 127,330.00 1,190.00 126,140.00
177,690.00 1,660.65 176,029.35
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033285 10011635 18,885.00 188.85 18,696.15
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033285 10011635 19,615.00 196.15 19,418.85
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033285 10011635 15,345.00 153.45 15,191.55
53,845.00 538.45 53,306.55
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033289 10011636 24,800.00 231.78 24,568.22
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033289 10011636 17,240.00 161.12 17,078.88
42,040.00 392.9 41,647.10
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033295 10011637 17,020.00 159.07 16,860.93
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033295 10011637 38,520.00 360 38,160.00
55,540.00 519.07 55,020.93
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033301 10011638 43,850.00 409.81 43,440.19
43,850.00 409.81 43,440.19
หจก.พีรพล โยธาการ2539 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033320 10011639 107,500.00 1,004.67 106,495.33
107,500.00 1,004.67 106,495.33
หจก.ภูมิพัฒน์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033321 10011640 127,250.00 1,189.25 126,060.75
127,250.00 1,189.25 126,060.75
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033322 10011641 110,161.00 1,029.54 109,131.46
110,161.00 1,029.54 109,131.46
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033324 10011642 30,264.00 282.84 29,981.16
30,264.00 282.84 29,981.16
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033326 10011643 72,940.00 681.68 72,258.32
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033326 10011643 81,300.00 759.81 80,540.19
154,240.00 1,441.49 152,798.51
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033327 10011644 47,322.00 442.26 46,879.74
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033327 10011644 29,833.00 278.81 29,554.19
77,155.00 721.07 76,433.93
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033330 10011645 54,050.00 505.14 53,544.86
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033330 10011645 87,150.00 814.49 86,335.51
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033330 10011645 17,270.00 161.4 17,108.60
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033330 10011645 24,170.00 225.89 23,944.11
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033330 10011645 16,000.00 149.53 15,850.47
198,640.00 1,856.45 196,783.55
บจก.บี.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033333 10011646 16,300.00 152.34 16,147.66
บจก.บี.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033333 10011646 255,300.00 2,385.98 252,914.02
271,600.00 2,538.32 269,061.68
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033335 10011647 240,000.00 2,242.99 237,757.01
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033335 10011647 21,980.00 205.42 21,774.58
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033335 10011647 37,400.00 349.53 37,050.47
299,380.00 2,797.94 296,582.06
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033337 10011648 29,829.00 278.78 29,550.22
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033337 10011648 50,813.00 474.89 50,338.11
80,642.00 753.67 79,888.33
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033340 10011649 14,787.40 138.2 14,649.20
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033340 10011649 22,100.00 206.54 21,893.46
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033340 10011649 142,890.00 1,335.42 141,554.58
179,777.40 1,680.16 178,097.24
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033343 10011650 34,700.00 324.3 34,375.70
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033343 10011650 29,000.00 271.03 28,728.97
63,700.00 595.33 63,104.67
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033344 10011651 97,800.00 914.02 96,885.98
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033344 10011651 98,570.00 921.22 97,648.78
196,370.00 1,835.24 194,534.76
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033346 10011652 445,800.00 4,166.36 441,633.64
445,800.00 4,166.36 441,633.64
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033347 10011653 62,000.00 579.44 61,420.56
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033347 10011653 13,800.00 128.97 13,671.03
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033347 10011653 34,260.00 320.19 33,939.81
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033347 10011653 70,960.00 663.18 70,296.82
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033347 10011653 345,000.00 3,224.30 341,775.70
526,020.00 4,916.08 521,103.92
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033348 10011654 99,250.00 927.57 98,322.43
99,250.00 927.57 98,322.43
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033350 10011655 76,830.00 718.04 76,111.96
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 12.06.2019 4400033350 10011655 87,140.00 814.39 86,325.61
163,970.00 1,532.43 162,437.57

สำหรับผู้ดูแล