รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 16:59 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโคร ค่าน้ำดิบ พค.62 สาขาบางสะพาน 11.06.2019 4400033093 10011623 51,973.65 0 51,973.65
51,973.65 0 51,973.65
นายกัมพล คล้ายแก้ว ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า พค.62 สาขาปราณบุรี 11.06.2019 4400033095 10011624 12,690.00 0 12,690.00
12,690.00 0 12,690.00
นายโสฬส ไชยสมาน ค่าจ้าง จนท.ช่างไฟฟ้า พค.62 สาขาปราณบุรี 11.06.2019 4400033096 10011625 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายอิทธิพล ประไวย์ ค่าจ้าง Mr.ประปา พค.62 สาขาสุพรรณบุรี 11.06.2019 4400033106 10011626 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เบิกชดเชยเพชรบุรี 32/62 11.06.2019 4400033108 10011627 221,913.76 0 221,913.76
221,913.76 0 221,913.76

สำหรับผู้ดูแล