รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:30 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นายพจน์ สมงาม ค่าจ้าง จนท.คอมพิวเตอร์ เมย.62 กปภ.ข.3 08.05.2019 4400028091 10011265 14,160.00 0 14,160.00
14,160.00 0 14,160.00
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028092 10011266 25,400.00 237.38 25,162.62
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028092 10011266 51,020.00 476.82 50,543.18
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028092 10011266 25,880.00 241.87 25,638.13
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028092 10011266 67,560.00 631.4 66,928.60
169,860.00 1,587.47 168,272.53
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028093 10011267 13,860.00 129.53 13,730.47
13,860.00 129.53 13,730.47
หจก.พีรพล โยธาการ2539 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028094 10011268 173,000.00 1,616.82 171,383.18
173,000.00 1,616.82 171,383.18
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028096 10011269 62,305.00 582.29 61,722.71
62,305.00 582.29 61,722.71
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028097 10011270 430,000.00 4,018.69 425,981.31
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028097 10011270 410,000.00 3,831.78 406,168.22
840,000.00 7,850.47 832,149.53
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028098 10011271 96,980.00 906.36 96,073.64
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 08.05.2019 4400028098 10011271 99,763.00 932.36 98,830.64
196,743.00 1,838.72 194,904.28

สำหรับผู้ดูแล