รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2019 เวลา 16:54 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
บจก.เจ.วี.วอเตอร์เวิร์ค คืนเงินประกันสัญญา 26/61 สาขาปราณบุรี 26.04.2019 4400027385 10011226 19,153.00 0 19,153.00
19,153.00 0 19,153.00
นางสาวจารึก บัวประหรอด คืนเงินประกันสัญญา 26/62 สาขาปราณบุรี 26.04.2019 4400027388 10011227 9,000.00 0 9,000.00
9,000.00 0 9,000.00

สำหรับผู้ดูแล