รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 13:00 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ค่าเช่าที่ดิน ปี 2562 27.03.2019 4400023759 10010952 60,394.00 0 60,394.00
60,394.00 0 60,394.00
หจก.ศุภโชคธนไพบูลย์ 2004 คืนเงินประกันสัญญา 1/2559 สาขาเลาขวัญ 27.03.2019 4400023762 10010953 15,830.00 0 15,830.00
15,830.00 0 15,830.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง คืนเงินประกันสัญญา 33/2559 สาขาปราณบุรี 27.03.2019 4400023763 10010954 6,990.00 0 6,990.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง คืนเงินประกันสัญญา 34/2559 สาขาปราณบุรี 27.03.2019 4400023763 10010954 15,585.00 0 15,585.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง คืนเงินประกันสัญญา 35/2559 สาขาปราณบุรี 27.03.2019 4400023763 10010954 8,385.00 0 8,385.00
30,960.00 0 30,960.00
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023765 10010955 37,090.00 346.64 36,743.36
37,090.00 346.64 36,743.36
นายประพันธ์ สรหงษ์(พีเอสการช่าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023766 10010956 13,470.00 125.89 13,344.11
13,470.00 125.89 13,344.11
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำฯ 27.03.2019 4400023767 10010957 12,620.00 117.94 12,502.06
12,620.00 117.94 12,502.06
บจก.ส.บุญสุวรรณ์ ค่าจ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำฯ 27.03.2019 4400023769 10010958 84,240.00 787.29 83,452.71
84,240.00 787.29 83,452.71
หจก.ธนาเดช การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023770 10010959 21,177.57 211.78 20,965.79
21,177.57 211.78 20,965.79
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023772 10010960 68,300.00 638.32 67,661.68
68,300.00 638.32 67,661.68
บจก.บี.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023773 10010961 77,900.00 728.04 77,171.96
77,900.00 728.04 77,171.96
หจก.พีรพล โยธาการ2539 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023774 10010962 107,500.00 1,004.67 106,495.33
107,500.00 1,004.67 106,495.33
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023775 10010963 135,890.00 1,270.00 134,620.00
135,890.00 1,270.00 134,620.00
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023777 10010964 91,700.00 857.01 90,842.99
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023777 10010964 39,000.00 364.49 38,635.51
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล คืนเงินประกันสัญญา 4/2559 สาขาเลาขวัญ 27.03.2019 4400023777 10010964 5,885.00 0 5,885.00
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล คืนเงินประกันสัญญา 5/2559 สาขาเลาขวัญ 27.03.2019 4400023777 10010964 30,013.50 0 30,013.50
166,598.50 1,221.50 165,377.00
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023782 10010965 16,027.00 149.79 15,877.21
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023782 10010965 25,026.00 233.89 24,792.11
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023782 10010965 22,575.00 210.98 22,364.02
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023782 10010965 13,999.00 130.83 13,868.17
77,627.00 725.49 76,901.51
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023783 10010966 97,560.00 911.78 96,648.22
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023783 10010966 98,800.00 923.36 97,876.64
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023783 10010966 95,990.00 897.1 95,092.90
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023783 10010966 97,310.00 909.44 96,400.56
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023783 10010966 98,870.00 924.02 97,945.98
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023783 10010966 99,050.00 925.7 98,124.30
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023783 10010966 97,640.00 912.52 96,727.48
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023783 10010966 98,800.00 923.36 97,876.64
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023783 10010966 99,050.00 925.7 98,124.30
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023783 10010966 430,000.00 4,018.69 425,981.31
1,313,070.00 12,271.67 1,300,798.33
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023784 10010967 32,688.00 305.5 32,382.50
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023784 10010967 209,944.00 1,962.09 207,981.91
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023784 10010967 309,742.00 2,894.79 306,847.21
552,374.00 5,162.38 547,211.62
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023785 10010968 40,550.00 378.97 40,171.03
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023785 10010968 28,144.00 263.03 27,880.97
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023785 10010968 29,000.00 271.03 28,728.97
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023785 10010968 41,900.00 391.59 41,508.41
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023785 10010968 30,390.00 284.02 30,105.98
169,984.00 1,588.64 168,395.36
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023786 10010969 20,600.00 192.52 20,407.48
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023786 10010969 322,000.00 3,009.35 318,990.65
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023786 10010969 176,000.00 1,644.86 174,355.14
518,600.00 4,846.73 513,753.27
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023787 10010970 16,410.00 153.36 16,256.64
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023787 10010970 85,120.00 795.51 84,324.49
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023787 10010970 93,770.00 876.36 92,893.64
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023787 10010970 25,420.00 237.57 25,182.43
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023787 10010970 91,310.00 853.36 90,456.64
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023787 10010970 454,750.00 4,250.00 450,500.00
766,780.00 7,166.16 759,613.84
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023788 10010971 76,897.00 718.66 76,178.34
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023788 10010971 81,240.00 759.25 80,480.75
158,137.00 1,477.91 156,659.09
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023789 10010972 99,160.00 926.73 98,233.27
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023789 10010972 97,290.00 909.25 96,380.75
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023789 10010972 97,480.00 911.03 96,568.97
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.03.2019 4400023789 10010972 190,032.00 1,776.00 188,256.00
483,962.00 4,523.01 479,438.99
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เบิกชดเชยเพชรบุรี 27.03.2019 4400023837 10010973 920,817.34 0 920,817.34
920,817.34 0 920,817.34

สำหรับผู้ดูแล