รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2019 เวลา 14:45 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
บจก.เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส เงินประกันสัญญา กปภ.ข.3/4/2561 04.03.2019 4400020281 10010703 6,768.00 0 6,768.00
6,768.00 0 6,768.00
บจก.เจ อาร์ ซัคเซส เงินประกันสัญญา 2/2559 สาขาศรีประจันต์ 04.03.2019 4400020283 10010704 26,210.00 0 26,210.00
26,210.00 0 26,210.00
บจก.อำนวยทรัพย์อนันต์ แทรกเตอร์ เงินประกันสัญญา ปข.19/2559 สาขาประจวบฯ 04.03.2019 4400020284 10010705 18,190.00 0 18,190.00
18,190.00 0 18,190.00
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เบิกชดเชยเพชรบุรี 18/62 04.03.2019 4400020287 10010706 501,783.75 0 501,783.75
501,783.75 0 501,783.75

สำหรับผู้ดูแล