รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:30 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นายจิรวุฒิ จัดละ ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ มค.62 27.02.2019 4400019587 10010675 29,250.00 292.5 28,957.50
29,250.00 292.5 28,957.50
นายอดุลย์ เชียงหลู ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ มค.62 27.02.2019 4400019592 10010676 29,250.00 292.5 28,957.50
29,250.00 292.5 28,957.50
นายกิตติ เนื่องมัจฉา ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำ มค.62 27.02.2019 4400019596 10010677 29,250.00 292.5 28,957.50
29,250.00 292.5 28,957.50
บจก.เจ อาร์ ซัคเซส เงินประกันสัญญา กปภ.ดบ.11/2559 27.02.2019 4400019599 10010678 78,500.00 0 78,500.00
78,500.00 0 78,500.00
หจก.ซี.เอช.บี.การช่าง เงินประกันสัญญา 5/2560 สาขาสามพราน 27.02.2019 4400019605 10010679 7,950.00 0 7,950.00
หจก.ซี.เอช.บี.การช่าง เงินประกันสัญญา 16/2559 สาขาสามพราน 27.02.2019 4400019605 10010679 22,900.00 0 22,900.00
หจก.ซี.เอช.บี.การช่าง เงินประกันสัญญา 17/2559 สาขาสามพราน 27.02.2019 4400019605 10010679 8,500.00 0 8,500.00
39,350.00 0 39,350.00
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019607 10010680 33,910.00 339.1 33,570.90
33,910.00 339.1 33,570.90
นายธวัชชัย สุขดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019608 10010681 16,010.00 149.63 15,860.37
16,010.00 149.63 15,860.37
นายวิรัช จันทร์เปล่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019610 10010682 16,000.00 160 15,840.00
16,000.00 160 15,840.00
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019611 10010683 27,480.00 256.82 27,223.18
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019611 10010683 13,040.00 121.87 12,918.13
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019611 10010683 29,390.00 274.67 29,115.33
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019611 10010683 21,340.00 199.44 21,140.56
91,250.00 852.8 90,397.20
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019612 10010684 45,830.00 428.32 45,401.68
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019612 10010684 15,600.00 145.79 15,454.21
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019612 10010684 35,640.00 333.08 35,306.92
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019612 10010684 24,160.00 225.79 23,934.21
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019612 10010684 27,510.00 257.1 27,252.90
148,740.00 1,390.08 147,349.92
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019615 10010685 15,300.00 142.99 15,157.01
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019615 10010685 10,655.65 0 10,655.65
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019615 10010685 398,000.00 3,719.63 394,280.37
423,955.65 3,862.62 420,093.03
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019617 10010686 24,700.00 230.84 24,469.16
24,700.00 230.84 24,469.16
หจก.ธนาเดช การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019618 10010687 15,607.48 156.07 15,451.41
15,607.48 156.07 15,451.41
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019619 10010688 37,877.00 353.99 37,523.01
37,877.00 353.99 37,523.01
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019620 10010689 26,100.00 243.93 25,856.07
26,100.00 243.93 25,856.07
หจก.พีรพล โยธาการ2539 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019621 10010690 317,000.00 2,962.62 314,037.38
317,000.00 2,962.62 314,037.38
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019623 10010691 94,710.00 885.14 93,824.86
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019623 10010691 143,500.00 1,341.12 142,158.88
238,210.00 2,226.26 235,983.74
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019624 10010692 485,000.00 4,532.71 480,467.29
485,000.00 4,532.71 480,467.29
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019625 10010693 23,550.00 220.09 23,329.91
23,550.00 220.09 23,329.91
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019626 10010694 210,000.00 1,962.62 208,037.38
210,000.00 1,962.62 208,037.38
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019628 10010695 89,900.00 840.19 89,059.81
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019628 10010695 55,160.00 515.51 54,644.49
145,060.00 1,355.70 143,704.30
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019629 10010696 96,270.00 899.72 95,370.28
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019629 10010696 121,980.00 1,140.00 120,840.00
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019629 10010696 112,992.00 1,056.00 111,936.00
331,242.00 3,095.72 328,146.28
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019632 10010697 416,000.00 3,887.85 412,112.15
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019632 10010697 309,000.00 2,887.85 306,112.15
725,000.00 6,775.70 718,224.30
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019635 10010698 76,770.00 717.48 76,052.52
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019635 10010698 185,003.00 1,729.00 183,274.00
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 27.02.2019 4400019635 10010698 680,520.00 6,360.00 674,160.00
942,293.00 8,806.48 933,486.52

สำหรับผู้ดูแล