รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
เขียนโดย งานการเงิน
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 02:09 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 16,413.80 153.4 16,260.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 12,626.00 118 12,508.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 6,313.00 59 6,254.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 41,665.80 389.4 41,276.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 60,604.80 566.4 60,038.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 27,777.20 259.6 27,517.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 17,676.40 165.2 17,511.20
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 8,838.20 82.6 8,755.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 22,726.80 212.4 22,514.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 50,504.00 472 50,032.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 15,151.20 141.6 15,009.60
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 5,050.40 47.2 5,003.20
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 58,079.60 542.8 57,536.80
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 3,787.80 35.4 3,752.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 41,665.80 389.4 41,276.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 10,100.80 94.4 10,006.40
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 25,252.00 236 25,016.00
บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ ค่าคลอรีนเหลว 25.02.2019 4400019253 10010632 8,838.20 82.6 8,755.60
452,010.80 4,224.40 447,786.40
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล เงินประกันสัญญา กปภ.พท 13/2559 25.02.2019 4400019270 10010633 6,150.00 0 6,150.00
6,150.00 0 6,150.00
บจก.เติมเนเจอร์ อินดัสตรี้ เงินประกันการใช้น้ำ ป.11840788413 25.02.2019 4400019272 10010634 53,500.00 0 53,500.00
53,500.00 0 53,500.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง ค่าบริการตรวจสอบปลดสับไฟฟ้าขัดข้อง 25.02.2019 4400019277 10010635 12,532.77 0 12,532.77
12,532.77 0 12,532.77
โรงพยาบาลหัวหิน ค่ารักษาพยาบาล 25.02.2019 4400019279 10010636 16,963.75 0 16,963.75
16,963.75 0 16,963.75
เงินรายได้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ค่ารักษาพยาบาล 25.02.2019 4400019282 10010637 15,748.00 0 15,748.00
15,748.00 0 15,748.00
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ค่ารักษาพยาบาล 25.02.2019 4400019288 10010638 9,267.50 0 9,267.50
9,267.50 0 9,267.50
โรงพยาบาลปากท่อ ค่ารักษาพยาบาล 25.02.2019 4400019290 10010639 5,042.50 0 5,042.50
5,042.50 0 5,042.50
เทศบาลตำบลโพหัก ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 25.02.2019 4400019292 10010640 22,500.00 0 22,500.00
22,500.00 0 22,500.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 25.02.2019 4400019293 10010641 23,130.00 0 23,130.00
23,130.00 0 23,130.00
เทศบาลตำบลบ้านเลือก ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 25.02.2019 4400019294 10010642 316,913.00 0 316,913.00
316,913.00 0 316,913.00
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ เดือน มค.62 25.02.2019 4400019296 10010643 17,846.00 178.46 17,667.54
17,846.00 178.46 17,667.54
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ เดือน มค.62 25.02.2019 4400019298 10010644 15,851.00 158.51 15,692.49
15,851.00 158.51 15,692.49
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ เดือน มค.62 25.02.2019 4400019299 10010645 13,028.00 130.28 12,897.72
13,028.00 130.28 12,897.72
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ เดือน มค.62 25.02.2019 4400019301 10010646 15,192.00 151.92 15,040.08
15,192.00 151.92 15,040.08
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ เดือน มค.62 25.02.2019 4400019302 10010647 23,867.00 238.67 23,628.33
23,867.00 238.67 23,628.33
นางสาวจันทรา ยอดขัน(แป๊ด ก๊อปปี้ เซ ค่ากระดาษ A4 25.02.2019 4400019303 10010648 20,520.00 205.2 20,314.80
นางสาวจันทรา ยอดขัน(แป๊ด ก๊อปปี้ เซ ค่ากระดาษ A4 25.02.2019 4400019303 10010648 76,000.00 760 75,240.00
96,520.00 965.2 95,554.80
นายสุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล(อักษรภั ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน 25.02.2019 4400019305 10010649 27,611.00 258.05 27,352.95
นายสุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล(อักษรภั ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน 25.02.2019 4400019305 10010649 36,704.00 343.03 36,360.97
64,315.00 601.08 63,713.92
น.ส.สุดา ผ่องใส(เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์ว ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 25.02.2019 4400019309 10010650 12,662.60 126.63 12,535.97
12,662.60 126.63 12,535.97
นายมาโนชญ์ แก้วเนตร ค่าจ้างขับรถยนต์ Lab เพชรบุรี มค.62 25.02.2019 4400019310 10010651 15,020.00 150.2 14,869.80
15,020.00 150.2 14,869.80
บจก.พรีเชียส ไซเอนซ์ ค่าสารเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำ 25.02.2019 4400019311 10010652 24,845.40 232.2 24,613.20
24,845.40 232.2 24,613.20
บจก.ทูพีแอล ค่ามาตรวัดน้ำ 25.02.2019 4400019312 10010653 140,705.00 1,315.00 139,390.00
บจก.ทูพีแอล ค่ามาตรวัดน้ำ 25.02.2019 4400019312 10010653 374,500.00 3,500.00 371,000.00
บจก.ทูพีแอล ค่ามาตรวัดน้ำ 25.02.2019 4400019312 10010653 398,254.00 3,722.00 394,532.00
913,459.00 8,537.00 904,922.00
บจก.พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย ค่าหมึกพิมพ์ 25.02.2019 4400019313 10010654 42,670.00 398.79 42,271.21
42,670.00 398.79 42,271.21
บจก.คอนโทรล โฟล ค่าซ่อมมอเตอร์สูบน้ำ 25.02.2019 4400019314 10010655 26,108.00 244 25,864.00
26,108.00 244 25,864.00
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด ค่าซ่อมมาตรวัดน้ำ 25.02.2019 4400019315 10010656 82,390.00 770 81,620.00
82,390.00 770 81,620.00
นายสุนทร แจ้งแก้ว ค่าตัด+ประสานมาตร 25.02.2019 4400019316 10010657 16,500.00 165 16,335.00
นายสุนทร แจ้งแก้ว ค่าตัด+ประสานมาตร 25.02.2019 4400019316 10010657 18,200.00 182 18,018.00
34,700.00 347 34,353.00
นายวิชาญ มีศิริ ค่าตัด+ประสานมาตร 25.02.2019 4400019317 10010658 13,900.00 139 13,761.00
นายวิชาญ มีศิริ ค่าตัด+ประสานมาตร 25.02.2019 4400019317 10010658 14,600.00 146 14,454.00
28,500.00 285 28,215.00
นายไพโรจน์ ไผ่ล้อม ค่าตัด+ประสานมาตร 25.02.2019 4400019318 10010659 17,040.00 170.4 16,869.60
17,040.00 170.4 16,869.60
นายมานะ ทับสาย ค่าตัด+ประสานมาตร 25.02.2019 4400019319 10010660 13,200.00 132 13,068.00
13,200.00 132 13,068.00
นายประทวน จำปีเรือง ค่าตัดมาตร 25.02.2019 4400019320 10010661 13,440.00 134.4 13,305.60
13,440.00 134.4 13,305.60
นายเอกรินทร์ สุนจิรัตน์ ค่าตัด+ประสานมาตร 25.02.2019 4400019321 10010662 16,600.00 166 16,434.00
16,600.00 166 16,434.00
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019322 10010663 30,200.00 282.24 29,917.76
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019322 10010663 15,800.00 147.66 15,652.34
46,000.00 429.9 45,570.10
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019323 10010664 19,750.00 184.58 19,565.42
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019323 10010664 30,100.00 281.31 29,818.69
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019323 10010664 90,260.00 843.55 89,416.45
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019323 10010664 39,500.00 369.16 39,130.84
179,610.00 1,678.60 177,931.40
นายสุนทร สระทองเศียร ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019325 10010665 16,500.00 165 16,335.00
นายสุนทร สระทองเศียร ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019325 10010665 13,400.00 134 13,266.00
นายสุนทร สระทองเศียร ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019325 10010665 31,500.00 315 31,185.00
61,400.00 614 60,786.00
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019327 10010666 71,200.00 665.42 70,534.58
71,200.00 665.42 70,534.58
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019328 10010667 19,474.00 182 19,292.00
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019328 10010667 207,000.00 1,934.58 205,065.42
226,474.00 2,116.58 224,357.42
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019329 10010668 14,710.00 137.48 14,572.52
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019329 10010668 21,850.00 204.21 21,645.79
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019329 10010668 52,070.00 486.64 51,583.36
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019329 10010668 13,410.00 125.33 13,284.67
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019329 10010668 16,238.00 151.76 16,086.24
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019329 10010668 54,690.00 511.12 54,178.88
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019329 10010668 15,240.00 142.43 15,097.57
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019329 10010668 52,270.00 488.5 51,781.50
240,478.00 2,247.47 238,230.53
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019330 10010669 83,460.00 780 82,680.00
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019330 10010669 37,730.00 352.62 37,377.38
121,190.00 1,132.62 120,057.38
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019331 10010670 59,860.00 559.44 59,300.56
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019331 10010670 30,780.00 287.66 30,492.34
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019331 10010670 26,450.00 247.2 26,202.80
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019331 10010670 38,020.00 355.33 37,664.67
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019331 10010670 42,090.00 393.36 41,696.64
197,200.00 1,842.99 195,357.01
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019333 10010671 81,846.00 764.92 81,081.08
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019333 10010671 98,840.00 923.74 97,916.26
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019333 10010671 48,796.00 456.04 48,339.96
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019333 10010671 92,595.00 865.37 91,729.63
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019333 10010671 71,050.00 664.02 70,385.98
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 25.02.2019 4400019333 10010671 99,544.00 930.32 98,613.68
492,671.00 4,604.41 488,066.59
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.02.2019 4400019335 10010672 115,108.74 1,075.78 114,032.96
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.02.2019 4400019335 10010672 400,601.05 3,743.94 396,857.11
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.02.2019 4400019335 10010672 230,293.96 2,152.28 228,141.68
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.02.2019 4400019335 10010672 115,181.76 1,076.47 114,105.29
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.02.2019 4400019335 10010672 416,569.34 3,893.17 412,676.17
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 25.02.2019 4400019335 10010672 118,123.72 1,103.96 117,019.76
1,395,878.57 13,045.60 1,382,832.97