รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:37 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
นางอรุณี คำวัดไทร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018873 10010610 13,600.00 136 13,464.00
13,600.00 136 13,464.00
นายสมคิด บุปผา ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018876 10010611 32,680.00 326.8 32,353.20
32,680.00 326.8 32,353.20
นายเอกชัย สุกร ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018877 10010612 47,490.00 443.83 47,046.17
47,490.00 443.83 47,046.17
นายภักตร์ ยังอยู่(ธนากรก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018880 10010613 78,880.00 737.2 78,142.80
นายภักตร์ ยังอยู่(ธนากรก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018880 10010613 36,990.00 345.7 36,644.30
115,870.00 1,082.90 114,787.10
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018882 10010614 398,000.00 3,719.63 394,280.37
398,000.00 3,719.63 394,280.37
หจก.ธนศานติก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขตฯ 20.02.2019 4400018885 10010615 5,975,000.00 55,841.12 5,919,158.88
5,975,000.00 55,841.12 5,919,158.88
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018888 10010616 89,900.00 840.19 89,059.81
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018888 10010616 238,610.00 2,230.00 236,380.00
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018888 10010616 152,000.00 1,420.56 150,579.44
480,510.00 4,490.75 476,019.25
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018897 10010617 15,394.00 143.87 15,250.13
หจก.สุขร่ำรวยดี ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018897 10010617 13,666.00 127.72 13,538.28
29,060.00 271.59 28,788.41
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018912 10010618 19,569.00 182.89 19,386.11
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018912 10010618 33,817.00 316.05 33,500.95
53,386.00 498.94 52,887.06
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018913 10010619 98,300.00 918.69 97,381.31
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018913 10010619 97,050.00 907.01 96,142.99
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018913 10010619 93,560.00 874.39 92,685.61
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018913 10010619 80,660.00 753.83 79,906.17
หจก.สายธารการช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018913 10010619 98,640.00 921.87 97,718.13
468,210.00 4,375.79 463,834.21
บจก.ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018914 10010620 164,000.00 1,532.71 162,467.29
164,000.00 1,532.71 162,467.29
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018915 10010621 27,570.00 257.66 27,312.34
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018915 10010621 16,350.00 152.8 16,197.20
43,920.00 410.46 43,509.54
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018916 10010622 81,200.00 758.88 80,441.12
81,200.00 758.88 80,441.12
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018917 10010623 77,170.00 721.22 76,448.78
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018917 10010623 469,000.00 4,383.18 464,616.82
546,170.00 5,104.40 541,065.60
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018919 10010624 98,345.00 919.11 97,425.89
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018919 10010624 98,380.00 919.44 97,460.56
บจก.อ่างทองพัฒนา 1999 ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018919 10010624 92,600.00 865.42 91,734.58
289,325.00 2,703.97 286,621.03
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018920 10010625 37,800.00 353.27 37,446.73
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018920 10010625 41,860.00 391.22 41,468.78
79,660.00 744.49 78,915.51
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018921 10010626 28,550.00 266.82 28,283.18
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018921 10010626 76,000.00 710.28 75,289.72
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018921 10010626 3,140,000.00 29,345.79 3,110,654.21
3,244,550.00 30,322.89 3,214,227.11
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 20.02.2019 4400018922 10010627 20,750.00 0 20,750.00
20,750.00 0 20,750.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 20.02.2019 4400018923 10010628 14,999.00 0 14,999.00
14,999.00 0 14,999.00
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 20.02.2019 4400018925 10010629 22,350.00 0 22,350.00
22,350.00 0 22,350.00
นายณัฐวุฒิ รัตนสงฆ์ เงินประกันสัญญา 12/2562 สาขาปราณบุรี 20.02.2019 4400018927 10010630 5,670.00 0 5,670.00
5,670.00 0 5,670.00
หจก.ราชวงศ์ธน ค่าจ้างเหมาติดตั้งฯ 20.02.2019 4400018928 10010631 168,590.00 1,575.61 167,014.39
168,590.00 1,575.61 167,014.39

สำหรับผู้ดูแล