รายการจ่ายเช็คประจำวัน

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานการเงิน
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:40 น.
ชื่อผู้รับเงินรายละเอียดวันที่ครบเลขที่เอกสารเลขที่เช็คจำนวนเงินภาษีหักรวมจ่ายสุทธิ
    กำหนดชำระ     รวม VAT ณ ที่จ่าย  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโครงการส่งน้ำฯ ค่าน้ำดิบ มค.62 สาขาปราณบุรี 11.02.2019 4400017298 10010507 319,444.22 0 319,444.22
319,444.22 0 319,444.22
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานโครงการส่งน้ำฯ ค่าน้ำดิบ มค.62 สาขาสวนผึ้ง 11.02.2019 4400017300 10010508 16,916.70 0 16,916.70
16,916.70 0 16,916.70
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก คืนเงินงบประมาณคงเหลือฯ สาขากุยบุรี 11.02.2019 4400017301 10010509 653,100.00 0 653,100.00
653,100.00 0 653,100.00
เทศบาลเมืองไร่ขิง ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562 11.02.2019 4400017302 10010510 21,300.00 0 21,300.00
21,300.00 0 21,300.00
เทศบาลเมืองสามพราน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562 11.02.2019 4400017303 10010511 98,830.00 0 98,830.00
98,830.00 0 98,830.00
เทศบาลตำบลวังยาง ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562 11.02.2019 4400017304 10010512 60,723.00 0 60,723.00
60,723.00 0 60,723.00
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ค่าเช่าที่ดิน 11.02.2019 4400017305 10010513 514,913.00 0 514,913.00
514,913.00 0 514,913.00
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหว ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 11.02.2019 4400017306 10010514 57,153.00 0 57,153.00
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหว ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 11.02.2019 4400017306 10010514 46,195.00 0 46,195.00
103,348.00 0 103,348.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017308 10010515 10,921.00 0 10,921.00
10,921.00 0 10,921.00
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017309 10010516 18,501.00 0 18,501.00
18,501.00 0 18,501.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017310 10010517 5,574.50 0 5,574.50
5,574.50 0 5,574.50
เงินบำรุงโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(ว ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017311 10010518 5,221.00 0 5,221.00
5,221.00 0 5,221.00
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017312 10010519 11,604.75 0 11,604.75
11,604.75 0 11,604.75
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่๑๗ ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017313 10010520 18,069.00 0 18,069.00
18,069.00 0 18,069.00
โรงพยาบาลตากสิน ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017314 10010521 144,904.75 0 144,904.75
144,904.75 0 144,904.75
โรงพยาบาลวัดเพลง ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017315 10010522 37,647.00 0 37,647.00
37,647.00 0 37,647.00
โรงพยาบาลราชบุรี ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017318 10010523 21,994.00 0 21,994.00
โรงพยาบาลราชบุรี ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017318 10010523 29,389.00 0 29,389.00
โรงพยาบาลราชบุรี ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017318 10010523 1,383.00 0 1,383.00
โรงพยาบาลราชบุรี ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017318 10010523 45,168.00 0 45,168.00
97,934.00 0 97,934.00
โรงพยาบาลบ้านโป่ง ค่ารักษาพยาบาล 11.02.2019 4400017323 10010524 10,909.00 0 10,909.00
10,909.00 0 10,909.00
บจก. ไปรษณีย์ไทย ค่าไปรษณีย์ มค.62 สาขาสมุทรสาคร 11.02.2019 4400017326 10010525 76,610.00 766.1 75,843.90
76,610.00 766.1 75,843.90
บจก.รักษาความปลอดภัย พลวิริยะ ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 11.02.2019 4400017327 10010526 28,400.00 265.42 28,134.58
บจก.รักษาความปลอดภัย พลวิริยะ ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 11.02.2019 4400017327 10010526 31,930.00 298.41 31,631.59
60,330.00 563.83 59,766.17
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น ค่าซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ 11.02.2019 4400017328 10010527 13,589.00 127 13,462.00
13,589.00 127 13,462.00
บจก.โมบาย คอนเน็ค ค่าแจ้งเตือนระบบ SMS 11.02.2019 4400017334 10010528 14,444.46 135 14,309.46
บจก.โมบาย คอนเน็ค ค่าแจ้งเตือนระบบ SMS 11.02.2019 4400017334 10010528 18,877.86 176.43 18,701.43
บจก.โมบาย คอนเน็ค ค่าแจ้งเตือนระบบ SMS 11.02.2019 4400017334 10010528 18,942.12 177.03 18,765.09
52,264.44 488.46 51,775.98
บจก.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง ค่าเช่าระบบผลิต 11.02.2019 4400017338 10010529 1,038,970.00 9,710.00 1,029,260.00
บจก.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง ค่าเช่าระบบผลิต 11.02.2019 4400017338 10010529 1,038,970.00 9,710.00 1,029,260.00
2,077,940.00 19,420.00 2,058,520.00
นายวีระ สงวนตัด ค่าจ้างเหมากำจัดตะกอน 11.02.2019 4400017341 10010530 94,000.00 940 93,060.00
94,000.00 940 93,060.00
นายชัยยุทธ ผลวัชนะ ค่าจ้างโครงการจัดการตะกอน 11.02.2019 4400017345 10010531 50,000.00 500 49,500.00
นายชัยยุทธ ผลวัชนะ ค่าจ้างโครงการจัดการตะกอน 11.02.2019 4400017345 10010531 52,000.00 520 51,480.00
102,000.00 1,020.00 100,980.00
นายโสรส วงษ์เนียม ค่าจ้างเหมาตัดมาตร 11.02.2019 4400017346 10010532 21,700.00 217 21,483.00
21,700.00 217 21,483.00
นายสุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล(อักษรภั ค่าเครื่องเขียน 11.02.2019 4400017348 10010533 14,516.00 135.66 14,380.34
14,516.00 135.66 14,380.34
นางสาวจันทรา ยอดขัน(แป๊ด ก๊อปปี้ เซ ค่ากระดาษ A4 11.02.2019 4400017349 10010534 19,000.00 190 18,810.00
นางสาวจันทรา ยอดขัน(แป๊ด ก๊อปปี้ เซ ค่ากระดาษ A4 11.02.2019 4400017349 10010534 23,750.00 237.5 23,512.50
42,750.00 427.5 42,322.50
นายกุมภลัคน์ ฉัตรตระกูลศรี(สุชาติเซ ค่าซ่อมรถยนต์ กฉ 4289 ราชบุรี 11.02.2019 4400017350 10010535 40,000.00 400 39,600.00
40,000.00 400 39,600.00
นางอารีลักษณ์ เพชรชมภูพันธ์(ไพศาลเฟ ค่าโทรศัพท์ 3 เครื่อง 11.02.2019 4400017351 10010536 14,800.00 138.32 14,661.68
14,800.00 138.32 14,661.68
นายสุวัฒน์ กำเนิดศิริกุล(ศิริวัฒน์) ค่าเก้าอี้แถว 4 ชุด 11.02.2019 4400017419 10010537 34,710.80 324.4 34,386.40
34,710.80 324.4 34,386.40
บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ค่ากระดาษทนความร้อน 11.02.2019 4400017420 10010538 276,744.80 2,586.40 274,158.40
บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ค่ากระดาษทนความร้อน 11.02.2019 4400017420 10010538 15,954.77 149.11 15,805.66
292,699.57 2,735.51 289,964.06
บจก.เอ็นซ่าส์ (ไทยแลนด์) ค่าสารโพลิเมอร์ 11.02.2019 4400017421 10010539 82,390.00 770 81,620.00
82,390.00 770 81,620.00
บจก. เอชเอ็ม ไซเฟร์ท ค่าสารเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำ 11.02.2019 4400017422 10010540 56,356.90 526.7 55,830.20
56,356.90 526.7 55,830.20
บจก.ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล ค่าสารตรวจสอบคุณภาพน้ำ 11.02.2019 4400017425 10010541 35,566.80 332.4 35,234.40
35,566.80 332.4 35,234.40
บจก.พรีเชียส ไซเอนซ์ ค่าสารเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำ 11.02.2019 4400017427 10010542 12,454.80 116.4 12,338.40
บจก.พรีเชียส ไซเอนซ์ ค่าสารเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำ 11.02.2019 4400017427 10010542 31,832.50 297.5 31,535.00
44,287.30 413.9 43,873.40
บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ ค่าหมึกพิมพ์ 4 ขวด 11.02.2019 4400017429 10010543 19,474.00 182 19,292.00
19,474.00 182 19,292.00
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ค่าสารส้มขุ่นก้อน 11.02.2019 4400017432 10010544 49,819.20 465.6 49,353.60
49,819.20 465.6 49,353.60
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.02.2019 4400017440 10010545 114,308.10 1,068.30 113,239.80
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.02.2019 4400017440 10010545 24,131.71 225.53 23,906.18
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.02.2019 4400017440 10010545 31,752.25 296.75 31,455.50
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.02.2019 4400017440 10010545 12,700.90 118.7 12,582.20
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.02.2019 4400017440 10010545 38,102.70 356.1 37,746.60
บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ค่าสาร PACI 11.02.2019 4400017440 10010545 31,752.25 296.75 31,455.50
252,747.91 2,362.13 250,385.78
สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 11.02.2019 4400017444 10010546 59,237.00 0 59,237.00
59,237.00 0 59,237.00
นายเอกรินทร์ สุนจิรัตน์ ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร 11.02.2019 4400017456 10010547 16,600.00 166 16,434.00
16,600.00 166 16,434.00
นายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น(กฤษณะ ประปา ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017458 10010548 25,500.00 238.32 25,261.68
25,500.00 238.32 25,261.68
นายภักตร์ ยังอยู่(ธนากรก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017462 10010549 16,700.00 156.07 16,543.93
16,700.00 156.07 16,543.93
นายนวพงษ์ อ่อนพึ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017465 10010550 43,410.00 434.1 42,975.90
43,410.00 434.1 42,975.90
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017467 10010551 13,215.00 132.15 13,082.85
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017467 10010551 98,200.00 982 97,218.00
นายพิทักษ์ อุนสกุล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017467 10010551 42,265.00 422.65 41,842.35
153,680.00 1,536.80 152,143.20
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017469 10010552 30,700.00 286.92 30,413.08
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017469 10010552 28,600.00 267.29 28,332.71
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017469 10010552 30,300.00 283.18 30,016.82
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017469 10010552 40,240.00 376.07 39,863.93
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017469 10010552 29,520.00 275.89 29,244.11
นายสุทธิพล นพประดับ(ธนกฤตก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017469 10010552 16,250.00 151.87 16,098.13
175,610.00 1,641.22 173,968.78
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017473 10010553 16,980.00 158.69 16,821.31
16,980.00 158.69 16,821.31
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017474 10010554 41,500.00 387.85 41,112.15
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017474 10010554 22,230.00 207.76 22,022.24
63,730.00 595.61 63,134.39
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017476 10010555 33,240.00 310.65 32,929.35
33,240.00 310.65 32,929.35
หจก.ธนาดช การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017478 10010556 12,242.99 0 12,242.99
12,242.99 0 12,242.99
หจก.ประจวบคีรีขันธ์คอนสตรัคชั่น ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017481 10010557 15,800.00 147.66 15,652.34
15,800.00 147.66 15,652.34
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017482 10010558 20,810.00 194.49 20,615.51
20,810.00 194.49 20,615.51
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017483 10010559 37,885.00 354.07 37,530.93
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017483 10010559 56,160.00 524.86 55,635.14
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017483 10010559 36,026.00 336.69 35,689.31
บจก.กิจรุ่งโรจน์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017483 10010559 19,783.00 184.89 19,598.11
149,854.00 1,400.51 148,453.49
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017486 10010560 58,000.00 542.06 57,457.94
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017486 10010560 78,000.00 728.97 77,271.03
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017486 10010560 117,700.00 1,100.00 116,600.00
253,700.00 2,371.03 251,328.97
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 55,000.00 514.02 54,485.98
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 24,590.00 229.81 24,360.19
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 17,150.00 160.28 16,989.72
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 20,770.00 194.11 20,575.89
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 21,790.00 203.64 21,586.36
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 13,690.00 127.94 13,562.06
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 13,170.00 123.08 13,046.92
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 14,020.00 131.03 13,888.97
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 23,540.00 220 23,320.00
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 47,770.00 446.45 47,323.55
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 30,080.00 281.12 29,798.88
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 22,110.00 206.64 21,903.36
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 48,980.00 457.76 48,522.24
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 57,570.00 538.04 57,031.96
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 44,891.00 419.54 44,471.46
หจก.ธนนท์ การค้า ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017488 10010561 69,710.00 651.5 69,058.50
524,831.00 4,904.96 519,926.04
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 28,490.00 266.26 28,223.74
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 18,310.00 171.12 18,138.88
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 30,840.00 288.22 30,551.78
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 15,620.00 145.98 15,474.02
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 33,440.00 312.52 33,127.48
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 40,900.00 382.24 40,517.76
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 44,980.00 420.37 44,559.63
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 21,190.00 198.04 20,991.96
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 21,440.00 200.37 21,239.63
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 28,000.00 261.68 27,738.32
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 12,420.00 116.07 12,303.93
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 17,010.00 158.97 16,851.03
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 31,840.00 297.57 31,542.43
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017496 10010562 14,130.00 132.06 13,997.94
358,610.00 3,351.47 355,258.53
บจก.ทีมเดฟ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017517 10010563 18,190.00 170 18,020.00
18,190.00 170 18,020.00
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 26,570.00 248.32 26,321.68
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 48,410.00 452.43 47,957.57
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 26,450.00 247.2 26,202.80
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 36,130.00 337.66 35,792.34
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 15,590.00 145.7 15,444.30
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 16,690.00 155.98 16,534.02
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 56,150.00 524.77 55,625.23
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 57,650.00 538.79 57,111.21
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 34,880.00 325.98 34,554.02
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 21,290.00 198.97 21,091.03
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 19,330.00 180.65 19,149.35
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 35,320.00 330.09 34,989.91
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 29,680.00 277.38 29,402.62
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 38,780.00 362.43 38,417.57
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 18,800.00 175.7 18,624.30
บจก.รัตนชล วิศวกรรม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017519 10010564 23,770.00 222.15 23,547.85
505,490.00 4,724.20 500,765.80
บจก.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017527 10010565 22,220.00 207.66 22,012.34
22,220.00 207.66 22,012.34
บจก.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017529 10010566 65,439.00 611.58 64,827.42
65,439.00 611.58 64,827.42
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017548 10010567 40,770.00 381.03 40,388.97
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017548 10010567 42,180.00 394.21 41,785.79
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017548 10010567 43,990.00 411.12 43,578.88
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017548 10010567 22,690.00 212.06 22,477.94
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ 11.02.2019 4400017548 10010567 14,700.00 137.38 14,562.62
164,330.00 1,535.80 162,794.20
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017551 10010568 231,094.26 2,159.76 228,934.50
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017551 10010568 89,341.83 834.97 88,506.86
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017551 10010568 145,210.21 1,357.10 143,853.11
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017551 10010568 219,726.88 2,053.52 217,673.36
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017551 10010568 45,741.39 427.49 45,313.90
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017551 10010568 40,397.53 377.55 40,019.98
771,512.10 7,210.39 764,301.71
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017552 10010569 114,650.74 1,071.50 113,579.24
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017552 10010569 106,225.06 992.76 105,232.30
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017552 10010569 519,587.19 4,855.96 514,731.23
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017552 10010569 523,169.01 4,889.43 518,279.58
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร 11.02.2019 4400017552 10010569 87,754.92 820.14 86,934.78
1,351,386.92 12,629.79 1,338,757.13
น.ส.อรอุมา หมื่นปราบ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 11.02.2019 4400017553 10010570 36,900.00 369 36,531.00
36,900.00 369 36,531.00
นางสาวธนวรรณ สุดยอด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 11.02.2019 4400017554 10010571 20,778.00 0 20,778.00
20,778.00 0 20,778.00
นายศมวศิน วรินทรางกูร ค่าเล่าเรียนบุตร 11.02.2019 4400017555 10010572 12,500.00 0 12,500.00
12,500.00 0 12,500.00

สำหรับผู้ดูแล