รายการเงินสดย่อย พิมพ์ help
เดือนก่อนหน้า วันก่อนหน้า วันถัดไป เดือนถัดไป
ดูรายปี ดูรายเดือน ดูรายสัปดาห์ ดูวันปัจจุบัน ค้นหา ข้ามไปยังเดือน
จ่ายเงินสดย่อย วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2019, 08:00 - 17:00
โดย งานการเงินผู้ชม : 32
    
      ไม่รวม ภาษี ภาษีหัก  
ลำดับที่ รายการ-ชื่อผู้เบิก   ภาษีมูลค่า มูลค่า ณ ที่จ่าย จำนวนเงิน
      เพิ่ม เพิ่ม   สุทธิ
      (1) (2) (3) (4)
1 คชจ.เดินทาง(สมุทรสาคร)-นางทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา   500.00     500.00
2 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.ณิชานันท์ สุขนิรันดร์   4,660.00     4,660.00
3 คชจ.เดินทาง(อู่ทอง)-น.ส.หทัยชนก กัลยณรุจ   1,140.00     1,140.00
4 คชจ.เดินทาง(นครนายก)-น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์   1,800.00     1,800.00
5 คชจ.เดินทาง(สมุทรสงคราม)-นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า   1,660.00     1,660.00
6 คชจ.เดินทาง(อู่ทอง)-นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า   1,280.00     1,280.00
7 คชจ.เดินทาง(สนญ.)-นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า   3,640.00     3,640.00
8 คชจ.เดินทาง(สนญ.)-นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า   1,400.00     1,400.00
9 คชจ.เดินทาง(อู่ทอง)-นายกฤษดา สุขเจริญ   1,100.00     1,100.00
10 คชจ.เดินทาง(อู่ทอง)-นายธนฤกษ์ แสนสุขมั่นคง   1,860.00     1,860.00
11 คชจ.เดินทาง(นครนายก)-นายพิทยา สร้อยทอง   1,890.00     1,890.00
12 คชจ.เดินทาง(กุยบุรี)-นายพิทยา สร้อยทอง   2,446.00     2,446.00
13 คชจ.เดินทาง(สนญ.)-นายจตุพล พึ่งยนต์   2,270.00     2,270.00
14 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.ฐิติมา วงศ์สกุล   5,120.00     5,120.00
15 ค่ารักษาพยาบาล-นายชัชพล พิเชษฐไพบูลย์   6,090.00     6,090.00
16 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.ณัฐณิชา บุญนำศิริจิต   8,260.00     8,260.00
17 คชจ.เดินทาง(สนญ.)-นายพุฒิพงศ์ พลอยมีรัศมี   340.00     340.00
18 คชจ.เดินทาง(สนญ.)-น.ส.ปรียาภรณ์ ทุยหุ่น   2,130.00     2,130.00
19 คชจ.เดินทาง(ประจวบฯ)-นายปกรณ์ บัวทอง   3,305.00     3,305.00
20 คชจ.เดินทาง(สมุทรสงครามฯ)-นายปกรณ์ บัวทอง   1,865.00     1,865.00
21 คชจ.เดินทาง(สนญ.)-นายปกรณ์ บัวทอง   990.00     990.00
22 คชจ.เดินทาง(ประจวบฯ)-นายภักดี ปัญญาธีระ   6,883.00     6,883.00
23 คชจ.เดินทาง(อู่ทอง)-น.ส.วรรณิกา บุญธรรม   2,920.00     2,920.00
24 คชจ.เดินทาง(ท่ามะกา)-น.ส.นิวัฒน์ สุปันตี   5,511.50     5,511.50
25 คชจ.เดินทาง(กุยบุรี)-น.ส.สิริรัตน์ เลิศพานิช   1,100.00     1,100.00
26 ค่าน้ำมันรถทะเบียน กฉ4289-หจก.สกุลบุญทำดี   1,000.00   9.35 990.65
27 ค่าธรรมเนียมธนาคาร-บมจ.กรุงไทย   1,207.00     1,207.00
28 ค่าSSD SATA240GB-นายพรชัย จินดาอร่าม   1,990.00     1,990.00
29 คืนเงินทดรองจ่าย-นายเด่นชัย ผูกน้อย   45.00     45.00
สถานที่ : งานการเงิน
การติดต่อ : 502

กลับ

JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

หมายเหตุ : ข้อมูลและรายชื่อใน "รายการเงินสดย่อย" จะไม่ปรากฏผลการค้นหาบน Search Engine ภายนอก
ทั้งนี้ระบบจะเก็บข้อมูล 3 เดือนล่าสุดเท่านั้น

ค้นหารายชื่อเบิกจ่ายเงิน

สำหรับผู้ดูแล