รายการเงินสดย่อย พิมพ์ help
เดือนก่อนหน้า วันก่อนหน้า วันถัดไป เดือนถัดไป
ดูรายปี ดูรายเดือน ดูรายสัปดาห์ ดูวันปัจจุบัน ค้นหา ข้ามไปยังเดือน
จ่ายเงืนสดย่อย วันที่ 22 มีนาคม 2562
จันทร์, 25 มีนาคม 2019, 08:00 - 17:00
โดย งานการเงินผู้ชม : 79
จำนวนเงิน   
      ไม่รวม ภาษี ภาษีหัก  
ลำดับที่ รายการ-ชื่อผู้เบิก   ภาษีมูลค่า มูลค่า ณ ที่จ่าย จำนวนเงิน
      เพิ่ม เพิ่ม   สุทธิ
      (1) (2) (3) (4)
1 ค่าขยะมูลฝอย(ประจำปี2562)-สนง.เทศบาลเมืองท่าผา   7,200.00     7,200.00
2 ค่าโทรศัพท์032-493161ก.พ.62-บมจ.ทีโอที   268.85 18.82   287.67
3 ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง นข2971รบ-บ้านโป่งคาร์แคร์   2,085.00     2,085.00
4 ค่าธรรมเนียมศาล-นายจารุภัทร บำรุงทรัพย์   100.00     100.00
5 คชจ.เดินทาง(ปราณบุรี)-นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม   2,470.00     2,470.00
6 ค่ารักษาพยาบาล-นางนุชพิชฌาย์ ภูภาณุสมบูรณ์   785.00     785.00
7 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.กนกพร  แก้วนภา   1,062.50     1,062.50
8 ค่ารักษาพยาบาล-นายนาวิน ปานใจ   3,035.00     3,035.00
9 ค่ารักษาพยาบาล-นางอำไพ จันทร์เจริญ   2,652.50     2,652.50
10 ค่ารักษาพยาบาล-นางอำไพ จันทร์เจริญ   755.00     755.00
11 ค่าอาหารประชุม(พนมทวน)-น.ส.ภรณ์ทิพย์ ทับทิมทอง   3,000.00     3,000.00
12 คชจ.เดินทาง(อ้อมน้อย)-นายชัยพิสิษฐ์ อาจมุงคุณ   4,400.00     4,400.00
13 คชจ.เดินทาง(สมุทรสาคร)-นายโชค  เติมต่อ   1,995.00     1,995.00
14 คชจ.เดินทาง(อ้อมน้อย)-นายรัฐพล หม่อมพิบูลย์   2,760.00     2,760.00
15 คชจ.เดินทาง(จอมบึง)-นายรัฐพล หม่อมพิบูลย์   2,049.00     2,049.00
16 คชจ.เดินทาง(สมุทรสาคร)-นายรัฐพล หม่อมพิบูลย์   1,140.00     1,140.00
17 คชจ.เดินทาง(สุพรรณบุรี)-นายณัฐจักรณ์ กิจพาณิชย์เจริญ   4,985.00     4,985.00
18 คชจ.เดินทาง(กุยบุรี)-นายศุภณัฐ ศรีสุวรรณ   2,200.00     2,200.00
19 คชจ.เดินทาง(กุยบุรี)-นายศุภณัฐ ศรีสุวรรณ   2,505.00     2,505.00
20 คชจ.เดินทาง(เพชรบุรี)-นายธนภัทร มาลัยกฤษณะชลี   2,280.00     2,280.00
21 คชจ.เดินทาง(กาญจนบุรี)-นายสุรินทร์ สุจินต์ธรรมสาร   1,010.00     1,010.00
23 ค่ารักษาพยาบาล-นายสัณฐิติ ศิริรัตน์   1,131.00     1,131.00
24 ค่ารักษาพยาบาล-นายเอกรัตน์ กรปรีชา   1,700.00     1,700.00
25 ค่ารักษาพยาบาล-นายเรวัฒน์ ชาญกิติโชติ   4,430.00     4,430.00
26 คชจ.เดินทาง(อ้อมน้อย)-นายกฤษฏา ไทรพงษ์พันธุ์   4,400.00     4,400.00
27 คชจ.เดินทาง(กปภ.ข.3)-นายพรศักดิ์ ชนะชัย   1,220.00     1,220.00
28 ค่าอาหารจัดประชุม-นายพรศักดิ์ ชนะชัย   3,000.00     3,000.00
29 คชจ.เดินทาง(ราชบุรี)-นายนัทธี ผลพานิช   4,288.00     4,288.00
30 คชจ.เดินทาง(ราชบุรี)-นายนัทธี ผลพานิช   2,560.00     2,560.00
31 คชจ.เดินทาง(เดิมบาง)-นายเด่นชัย  ผูกน้อย   5,184.00     5,184.00
32 คืนเงินยืมทดรองจ่าย-นายเด่นชัย  ผูกน้อย   219.00     219.00
สถานที่ : งานการเงิน
การติดต่อ : 502

กลับ

JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

หมายเหตุ : ข้อมูลและรายชื่อใน "รายการเงินสดย่อย" จะไม่ปรากฏผลการค้นหาบน Search Engine ภายนอก
ทั้งนี้ระบบจะเก็บข้อมูล 3 เดือนล่าสุดเท่านั้น

ค้นหารายชื่อเบิกจ่ายเงิน

สำหรับผู้ดูแล