รายการเงินสดย่อย พิมพ์ help
เดือนก่อนหน้า วันก่อนหน้า วันถัดไป เดือนถัดไป
ดูรายปี ดูรายเดือน ดูรายสัปดาห์ ดูวันปัจจุบัน ค้นหา ข้ามไปยังเดือน
จ่ายเงินสดย่อย วันที่ 14 มีนาคม 2562
พฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2019, 08:00 - 17:00
โดย งานการเงินผู้ชม : 111
       
      ไม่รวม ภาษี ภาษีหัก  
ลำดับที่ รายการ-ชื่อผู้เบิก   ภาษีมูลค่า มูลค่า ณ ที่จ่าย จำนวนเงิน
      เพิ่ม เพิ่ม   สุทธิ
      (1) (2) (3) (4)
1 เงินยืม-นางสาวชลชนก นุชน้อย   4,560.00     4,560.00
2 เงินยืม-นางสาวขวัญพัฒน์ โง้วสุวรรณ์   4,560.00     4,560.00
3 เงินยืม-นางสาวพลอยชล ปัญญาธีระ   4,400.00     4,400.00
4 เงินยืม-นางสาวเสาวรัตน์ ขุพินิจ   7,560.00     7,560.00
5 คชจ.เดินทาง(เดิมบางฯ)-นายนิรันดร์ วิชัยคำจร   2,553.00     2,553.00
6 คชจ.เดินทาง(เพชรบุรี)-นายนิรันดร์ วิชัยคำจร   2,085.00     2,085.00
7 คชจ.เดินทาง(กปภ.ข.3)-น.ส.พรรณเพ็ญ เหมมณี   1,000.00     1,000.00
8 คชจ.เดินทาง(ด่านช้าง)-นายพรศักดิ์ ชนะชัย   970.00     970.00
9 คชจ.เดินทาง(กปภ.ข.3)-นายพรศักดิ์ ชนะชัย   940.00     940.00
10 คชจ.เดินทาง(กปภ.ข.3)-นายสุรินทร์ สุจินต์ธรรมสาร   1,270.00     1,270.00
11 คชจ.เดินทาง(ปราณบุรี)-นายสาณ เรืองขจร   4,500.00     4,500.00
12 คชจ.เดินทาง(สุพรรณบุรี)-นายสาณ เรืองขจร   1,035.00     1,035.00
13 คชจ.เดินทาง(ปราณบุรี)-นายสาณ เรืองขจร   2,142.00     2,142.00
14 คชจ.เดินทาง(สวนผึ้ง)-นายสาณ เรืองขจร   2,133.00     2,133.00
15 ค่ารักษาพยาบาล-นายสาณ เรืองขจร   728.00     728.00
16 คชจ.เดินทาง(ปากท่อ)-นายชัยสิทธิ์ นาราภิรมย์   675.00     675.00
17 ค่ารักษาพยาบาล-นายชัยสิทธ์ นาราภิรมย์   330.00     330.00
18 คชจ.เดินทาง(กทม.)-น.ส.ฐิติมา วงศ์สกุล   2,280.00     2,280.00
19 คชจ.เดินทาง(กปภ.สนญ.)-นายธนิต ธนเสนีวัฒน์   600.00     600.00
20 คชจ.เดินทาง(กปภ.สนญ.)-นายธนิต ธนเสนีวัฒน์   600.00     600.00
21 คชจ.เดินทาง(กปภ.สนญ.)-นายธนิต ธนเสนีวัฒน์   600.00     600.00
22 คชจ.เดินทาง(สมุทรสาคร)-นายธนิต ธนเสนีวัฒน์   1,800.00     1,800.00
23 ค่ารักษาพยาบาล-นายธนิต ธนเสนีวัฒน์   956.00     956.00
24 คชจ.เดินทาง(สมุทรสาคร)-นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน   882.00     882.00
25 คชจ.เดินทาง(กทม.)-น.ส.ณัฐณิชา บุญนำศิริจิต   2,280.00     2,280.00
26 คชจ.เดินทาง(สวนผึ้ง)-นายณัฐพร จินดาเย็น   810.00     810.00
27 คชจ.เดินทาง(สมุทสาคร)-นายณัฐพร จินดาเย็น   300.00     300.00
28 คชจ.เดินทาง(สมุทรสาคร)-นายณัฐพร จินดาเย็น   300.00     300.00
29 คชจ.เดินทาง(สมุทรสารคร)-นายพิทยา สร้อยทอง   891.00     891.00
30 คชจ.เดินทาง(สมุทรสารคร)-นายพิทยา สร้อยทอง   891.00     891.00
31 คชจ.เดินทาง(กาญจนบุรี)-นายพิทยา สร้อยทอง   500.00     500.00
32 คชจ.เดินทาง(เลาขวัญ)-นายธนภัทร มาลัยกฤษณะลี   750.00     750.00
33 คชจ.เดินทาง(เพชรบุรี)-นายณชรัฐ อุ่ยสกุล   1,200.00     1,200.00
34 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.อุไรวรรณ แซ่เอี๊ยว   995.00     995.00
35 ค่ารักษาพยาบาล-น.ส.วรรณิกา บุญธรรม   1,540.00     1,540.00
36 ค่ารักษาพยาบาล-นายพุฒิพงศ์ แก้วเพียงเพ็ญ   2,773.00     2,773.00
37 ค่ารักษาพยาบาล-นายพิเชษฐ์ สุขอุทัย   960.00     960.00
38 ค่ารักษาพยาบาล-นายพิเชษฐ์ สุขอุทัย   570.00     570.00
39 ค่ารักษาพยาบาล-นายกฤษฎา ไทรพงษ์พันธุ์   1,310.00     1,310.00
40 ค่ารักษาพยาบาล-นายสราวุธ เอื่ยมสงคราม   1,230.00     1,230.00
41 ค่ารักษาพยาบาล-นางชุติรัตน์ อภิชัย   745.50     745.50
42 คชจ.เดินทาง(นครปฐม)-นายคฑาวุธ จุโฑปะมา   1,300.00     1,300.00
43 ค่ารักษาพยาบาล-ว่าที่ร้อยตรียุทธนา ดวงสุวรรณ   2,719.00     2,719.00
44 คชจ.เดินทาง(พนมทวน)-นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเขียว   500.00     500.00
45 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. 62   7,737.45   77.37 7,660.08
สถานที่ : งานการเงิน
การติดต่อ : 502

กลับ

JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

หมายเหตุ : ข้อมูลและรายชื่อใน "รายการเงินสดย่อย" จะไม่ปรากฏผลการค้นหาบน Search Engine ภายนอก
ทั้งนี้ระบบจะเก็บข้อมูล 3 เดือนล่าสุดเท่านั้น

ค้นหารายชื่อเบิกจ่ายเงิน

สำหรับผู้ดูแล