รายการเงินสดย่อย พิมพ์ help
เดือนก่อนหน้า วันก่อนหน้า วันถัดไป เดือนถัดไป
ดูรายปี ดูรายเดือน ดูรายสัปดาห์ ดูวันปัจจุบัน ค้นหา ข้ามไปยังเดือน
จ่ายเงินสดย่อย วันที่ 1 มีนาคม 2562
ศุกร์, 01 มีนาคม 2019, 08:00 - 17:00
โดย งานการเงินผู้ชม : 82
    
      ไม่รวม ภาษี ภาษีหัก  
ลำดับที่ รายการ-ชื่อผู้เบิก   ภาษีมูลค่า มูลค่า ณ ที่จ่าย จำนวนเงิน
      เพิ่ม เพิ่ม   สุทธิ
      (1) (2) (3) (4)
1 คชจ.เดินทาง(สวนผึ้ง)-น.ส.สวาท พุทธกัง   1,190.00     1,190.00
2 ค่าอบรม(ประเมินภายใน)-น.ส.ฐิติมา วงศ์สกุล   3,500.00 245.00   3,745.00
3 ค่าอบรม(ประเมินภายใน)-น.ส.ณัฐณิชา บุญนำศิริจิต   3,500.00 245.00   3,745.00
4 ค่าอบรม(ควบคุมอาหารเลี้ยงเชื้อ)-น.ส.เฉลิมศรี บุญอาจ   3,000.00     3,000.00
5 ค่าอบรม(การตรวจสอบข้อมูล)-นายสุรินทร์ สุจินต์ธรรมสาร   1,500.00     1,500.00
6 ค่าอบรม(ตรวจประเมินภายใน)-น.ส.พรรณเพ็ญ เหมมณี   3,500.00 245.00   3,745.00
7 ค่าซ่อมแซมชักโครก-นายวิรัช ฮวดลิ้ม   7,000.00     7,000.00
8 คืนเงินค่าขายแบบ-บจก.สยามปทุม กรุ๊ป   6,000.00 420.00   6,420.00
9 คชจ.เดินทาง(สนญ.)-น.ส.ปัทมา พูลสวัสดิ์   2,200.00     2,200.00
10 คชจ.เดินทาง(อ้อมน้อย)-นายธัญญะ ไชยณรงค์   585.00     585.00
11 คชจ.เดินทาง(ประจวบคีรีขันธ์)-นายชลธาร คำชมภู   900.00     900.00
12 คชจ.เดินทาง(เดิมบาง)-นายชลธาร คำชมภู   2,756.00     2,756.00
13 คชจ.เดินทาง(สนญ.)-นายศุภากร เจริญสุข   1,200.00     1,200.00
14 คชจ.เดินทาง(เพชรบุรี)-นายชัยสิทธิ์ นาราภิรมย์   1,300.00     1,300.00
15 คชจ.เดินทาง(อ้อมน้อย)-นายกฤษฎา ไทรพงษ์พันธ์   4,400.00     4,400.00
16 คชจ.เดินทาง(เพชรบุรี)-นายภักดี ปัญญาธีระ   4,365.00     4,365.00
17 คชจ.เดินทาง(เพชรบุรี)-นายภักดี ปัญญาธีระ   5,607.00     5,607.00
18 คชจ.เดินทาง(ศรีประจันต์)-นายชัยพิสิษฐ์ อาจมุงคุณ   9,100.00     9,100.00
19 คชจ.เดินทาง(กุยบุรี)-นายนัทธี ผลพานิช   3,488.00     3,488.00
20 คชจ.เดินทาง(กปภ.ข.3)-ร.ต.หญิงพรพิมล วราภรณ์พิทักษ์   1,400.00     1,400.00
21 คชจ.เดินทาง(กปภ.ข.3)-สมฤดี ศรีประเสริฐ   1,480.00     1,480.00
22 คชจ.เดินทาง(พนมทวน)-นายอุดม บุญชู   400.00     400.00
23 คชจ.เดินทาง(กปภ.ข.3)-นายพรศักดิ์ ชนะชัย   2,330.00     2,330.00
24 คชจ.เดินทาง(กปภ.ข.3)-นายชัชพล พิเชษฐไพบูลย์   340.00     340.00
25 คชจ.เดินทาง(สนญ.)-นายถิรวุฒิ วงศ์สาลี   2,300.00     2,300.00
26 คชจ.เดินทาง(สมุทรสงคราม)-นายถิรวุฒิ  วงศ์สาลี   370.00     370.00
27 คชจ.เดินทาง(ปากท่อ)-น.ส.ฐิติมา วงศ์สกุล   600.00     600.00
สถานที่ : งานการเิงิน
การติดต่อ : 502

กลับ

JEvents v1.5.2   Copyright © 2006-2009

หมายเหตุ : ข้อมูลและรายชื่อใน "รายการเงินสดย่อย" จะไม่ปรากฏผลการค้นหาบน Search Engine ภายนอก
ทั้งนี้ระบบจะเก็บข้อมูล 3 เดือนล่าสุดเท่านั้น

ค้นหารายชื่อเบิกจ่ายเงิน

สำหรับผู้ดูแล