โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 11-20 ธันวาคม 2561

พิมพ์
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2018 เวลา 07:04 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
สมุทรสงคราม MAIL 12.12.61 12.12.61 5131001 5131002 5,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 12.12.61 12.12.61 5131001 6279011 2,100.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 12.12.61 12.12.61 5131003 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 12.12.61 12.12.61 6241003 5221002 4,850.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 12.12.61 12.12.61 6241003 6232004 7,440.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 12.12.61 12.12.61 5131001 6261003 5,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 12.12.61 12.12.61 5221001 5211001 100,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 13.12.61 13.12.61 6261001 6111002 3,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 13.12.61 13.12.61 6241003 6241002 4,300.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 13.12.61 13.12.61 6241001 6221002 4,500.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 13.12.61 13.12.61 6253001 6232004 10,000.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 13.12.61 13.12.61 5131001 6221002 3,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 17.12.61 17.12.61 6232003 6111002 2,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.12.61 17.12.61 5131001 5221003 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.12.61 17.12.61 6241001 5221004 5,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.12.61 17.12.61 6241001 6221002 5,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.12.61 17.12.61 6241003 6232004 5,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 17.12.61 17.12.61 6241003 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 17.12.61 17.12.61 5131001 6232004 12,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 17.12.61 17.12.61 5131001 6241003 5,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 17.12.61 17.12.61 5131003 6253001 5,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 17.12.61 17.12.61 6253001 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 17.12.61 17.12.61 6241001 6221002 2,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 17.12.61 17.12.61 5221001 5211001 50,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 17.12.61 17.12.61 5131003 6261001 25,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 17.12.61 17.12.61 5121001 6261003 5,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 17.12.61 17.12.61 6232003 6232004 5,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 17.12.61 17.12.61 6232003 6232004 5,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 20.12.61 20.12.61 6241003 6274002 4,400.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 20.12.61 20.12.61 5131001 6232003 10,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 20.12.61 20.12.61 5221001 5211001 20,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 20.12.61 20.12.61 5131001 6221002 20,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 20.12.61 20.12.61 5131001 6232004 10,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 20.12.61 20.12.61 5131001 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 20.12.61 20.12.61 5131002 5131001 10,420.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 20.12.61 20.12.61 6261001 6221002 6,200.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 20.12.61 20.12.61 6261001 6279008 5,300.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 20.12.61 20.12.61 6261001 6261002 1,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 20.12.61 20.12.61 5131003 6241003 5,000.00 เรียบร้อย