โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 01-10 ธันวาคม 2561

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 02:37 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
กาญจนบุรี MAIL 03.12.61 03.12.61 6241003 6241002 5,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 03.12.61 03.12.61 6241003 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 03.12.61 03.12.61 6241001 6241003 10,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 03.12.61 03.12.61 6261001 6261003 10,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 03.12.61 03.12.61 6253001 6279011 4,660.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 03.12.61 03.12.61 6232003 6232004 10,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 03.12.61 03.12.61 6261001 6261003 1,000.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 04.12.61 04.12.61 6232003 6232004 1,560.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.12.61 06.12.61 6261001 6232004 2,500.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.12.61 06.12.61 6261001 6232005 5,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.12.61 06.12.61 5121001 5131001 5,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.12.61 06.12.61 5131003 5131001 10,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.12.61 06.12.61 6261001 5131001 10,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.12.61 06.12.61 6241001 6241003 5,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 06.12.61 06.12.61 6253001 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 06.12.61 06.12.61 5131003 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 06.12.61 06.12.61 5131003 5121001 5,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 06.12.61 06.12.61 6261001 6261003 1,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 06.12.61 06.12.61 6261001 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 06.12.61 06.12.61 6261001 6261003 1,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.12.61 06.12.61 6261001 6232003 5,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.12.61 06.12.61 6261001 6279008 10,000.00 เรียบร้อย

สำหรับผู้ดูแล