โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2561

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 02:19 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
สมุทรสาคร MAIL 22.11.61 22.11.61 5311001 6279011 5,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสาคร MAIL 22.11.61 22.11.61 6241003 6232004 10,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 22.11.61 22.11.61 5131002 5131001 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 22.11.61 22.11.61 5131001 6232005 6,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 22.11.61 22.11.61 5131001 6221002 15,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 23.11.61 23.11.61 5131002 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 23.11.61 23.11.61 5311001 6279011 1,460.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 26.11.61 26.11.61 6241001 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 26.11.61 26.11.61 6241003 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 26.11.61 26.11.61 6241003 6232005 9,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 29.11.61 29.11.61 6261001 6111002 2,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 29.11.61 29.11.61 6241003 6111002 1,750.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 29.11.61 29.11.61 5131003 5131001 7,300.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 30.11.61 30.11.61 5131001 5131002 2,000.00 เรียบร้อย

สำหรับผู้ดูแล