โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 01-20 พฤศจิกายน 2561

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 07:44 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
ด่านช้าง MAIL 01.11.61 01.11.61 6261001 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 01.11.61 01.11.61 6261003 5131002 10,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 01.11.61 01.11.61 6261001 5131002 10,000.00 เรียบร้อย
พนมทวน MAIL 01.11.61 01.11.61 6241001 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
อ้อมน้อย MAIL 05.11.61 05.11.61 6241003 6279008 22,000.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 05.11.61 05.11.61 6232003 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 05.11.61 05.11.61 6241003 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 05.11.61 05.11.61 5311001 6279011 2,480.20 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 06.11.61 06.11.61 5131002 5221003 5,000.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 06.11.61 06.11.61 6241003 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 06.11.61 06.11.61 5311001 6279011 5,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 06.11.61 06.11.61 6253001 5221003 12,835.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 06.11.61 06.11.61 5311001 6279011 20,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 06.11.61 06.11.61 5131001 6232004 5,000.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 08.11.61 08.11.61 6241003 6279008 10,000.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 09.11.61 09.11.61 5131001 6232003 2,000.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 09.11.61 09.11.61 6241001 6279008 4,000.00 เรียบร้อย
เลาขวัญ MAIL 09.11.61 09.11.61 6241003 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 12.11.61 12.11.61 5131001 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 14.11.61 14.11.61 6241003 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 14.11.61 14.11.61 5131001 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 14.11.61 14.11.61 5311001 6279011 1,270.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 14.11.61 14.11.61 6241003 6111002 2,000.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 16.11.61 16.11.61 5311001 6279011 5,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 16.11.61 16.11.61 5131003 6111002 5,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 19.11.61 19.11.61 6261001 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 19.11.61 19.11.61 6241003 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 19.11.61 19.11.61 6241001 6232004 4,510.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 19.11.61 19.11.61 6241003 6241002 2,300.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 19.11.61 19.11.61 5131003 5221003 1,332.86 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 20.11.61 20.11.61 6232003 6232004 3,130.00 เรียบร้อย

สำหรับผู้ดูแล