โอนเปลี่ยนแปลง วันที่ 01-10 สิงหาคม 2561

พิมพ์
อีเมล
เขียนโดย งานประมวลบัญชี
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2018 เวลา 03:52 น.
สาขาช่องทางรับลงวันที่กบง.รับรหัสผู้โอนรหัสผู้รับโอนจำนวนเงินการดำเนินการ
ราชบุรี MAIL 02.08.61 02.08.61 5131003 6111002 10,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 02.08.61 02.08.61 6232005 6111002 4,500.00 เรียบร้อย
เดิมบางนางบวช MAIL 02.08.61 02.08.61 5221001 5211001 50,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 02.08.61 02.08.61 6232003 6241003 9,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 02.08.61 02.08.61 5131003 6241003 15,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 02.08.61 02.08.61 5131001 6241003 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 02.08.61 02.08.61 5221003 6241003 6,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 02.08.61 02.08.61 6253002 6261001 10,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 02.08.61 02.08.61 6232005 6261003 5,000.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 02.08.61 02.08.61 6241002 6279008 3,600.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 02.08.61 02.08.61 5131001 5131002 380.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 03.08.61 03.08.61 5131001 5121001 1,145.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 03.08.61 03.08.61 5131001 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 03.08.61 03.08.61 6261005 6274002 2,100.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 03.08.61 03.08.61 6241003 6241001 10,000.00 เรียบร้อย
สามพราน MAIL 03.08.61 03.08.61 6241003 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
ประจวบคีรีขันธ์ MAIL 03.08.61 03.08.61 6221002 6212001 2,151.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 03.08.61 03.08.61 6261001 5131003 6,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 03.08.61 03.08.61 5131002 5131003 6,385.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 07.08.61 07.08.61 5131001 5131003 5,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 07.08.61 07.08.61 6251001 5241001 20,000.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 07.08.61 07.08.61 5121002 5241001 150,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 07.08.61 07.08.61 5321002 5311001 200,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 07.08.61 07.08.61 6261001 5231002 93.46 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 07.08.61 07.08.61 6241002 6232003 3,422.70 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 07.08.61 07.08.61 6261003 6241001 29.16 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 07.08.61 07.08.61 6253002 6252002 300.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 07.08.61 07.08.61 6261001 6274001 1,200.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 07.08.61 07.08.61 6261001 6111002 5,000.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 07.08.61 07.08.61 5131001 6279008 7,000.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 07.08.61 07.08.61 5131001 6274001 10,300.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 07.08.61 07.08.61 5311001 6279011 2,653.00 เรียบร้อย
บ้านโป่ง MAIL 07.08.61 07.08.61 5131002 5121001 3,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 07.08.61 07.08.61 5121001 5131001 5,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 07.08.61 07.08.61 6232005 5131001 3,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 07.08.61 07.08.61 6232003 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 07.08.61 07.08.61 5131001 6111002 3,000.00 เรียบร้อย
บางสะพาน MAIL 07.08.61 07.08.61 5131003 6111002 1,740.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 07.08.61 07.08.61 5121002 5241001 50,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 07.08.61 07.08.61 5121002 6251001 10,000.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 07.08.61 07.08.61 6253002 6253001 400.00 เรียบร้อย
ปากท่อ MAIL 07.08.61 07.08.61 6253002 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
สุพรรณบุรี MAIL 07.08.61 07.08.61 6241003 5131003 5,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 08.08.61 08.08.61 6253002 6252002 3,000.00 เรียบร้อย
ด่านช้าง MAIL 08.08.61 08.08.61 6253002 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 6253001 6232004 1,580.00 เรียบร้อย
กาญจนบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 6253001 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 09.08.61 09.08.61 6111002 6261003 5,000.00 เรียบร้อย
ศรีประจันต์ MAIL 09.08.61 09.08.61 5131001 5131002 5,000.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 5241001 5121002 100,000.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 5241001 6251001 14,000.00 เรียบร้อย
กุยบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 6241003 6274001 20.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 6221002 6279008 3,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 6261001 6253001 10,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 5131001 6241001 5,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 5131002 6241003 10,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 5121001 6274002 5,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 5131001 6274002 3,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 09.08.61 09.08.61 5131003 6274002 3,235.00 เรียบร้อย
ปราณบุรี MAIL 10.08.61 10.08.61 6241003 6253002 6,000.00 เรียบร้อย
ท่ามะกา MAIL 10.08.61 10.08.61 6232003 6279008 2,000.00 เรียบร้อย
ราชบุรี MAIL 10.08.61 10.08.61 6221002 6212001 2,000.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 10.08.61 10.08.61 6261003 6232004 3,060.00 เรียบร้อย
สวนผึ้ง MAIL 10.08.61 10.08.61 6261003 6279008 3,580.00 เรียบร้อย
อู่ทอง MAIL 10.08.61 10.08.61 6111002 5131002 5,000.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 10.08.61 10.08.61 6221002 6261002 1,300.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 10.08.61 10.08.61 6221002 6261005 1,200.00 เรียบร้อย
นครปฐม MAIL 10.08.61 10.08.61 6221002 6279008 1,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 10.08.61 10.08.61 5131002 6261001 2,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 10.08.61 10.08.61 5131003 6261001 4,228.60 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 10.08.61 10.08.61 5231002 6261001 4,500.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 10.08.61 10.08.61 6232003 6261001 8,500.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 10.08.61 10.08.61 6232003 6261003 2,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 10.08.61 10.08.61 6241003 6279008 5,000.00 เรียบร้อย
สมุทรสงคราม MAIL 10.08.61 10.08.61 6253002 6252002 5,000.00 เรียบร้อย

สำหรับผู้ดูแล