รางวัลนวัตกรรมดีเด่น กปภ.ข.3

พิมพ์

tripple champ

 

ตามที่ กปภ. มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาให้พนักงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการศึกษานวัตกรรมใหม่

นิยามของนวัตกรรม หมายถึง ความคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การปฎิบัติงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมหรือช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เวลาหรือแรงงานได้

"ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อ กปภ."

 

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี ๒๕๕๗

รางวัลเหรียญทองแดง

" PWA Smart Phone "

 inno57

 

 

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี ๒๕๕๖

รางวัลเหรียญเงิน

" ระบบบริการข้อมูล Billing บนเวปไซต์ กปภ.ข.3 "

 inno1

 

รางวัลเหรียญทองแดง

" อุปกรณ์หาท่อแตกรั่วในท่อระบายน้ำ "

inno2 

 

รางวัลเหรียญชมเชย

" ระบบตรวจสอบการส่งข้อมูลธนาคารรวมศูนย์อัตโนมัติ "

inno3

 

 

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี ๒๕๕๕

 

รางวัลเหรียญเงิน

" ระบบเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ กปภ.สาขา และ กปภ.เขต ด้วยซอฟแวร์ Opensource "

inno-silver

 

 

 

รางวัลชมเชยลำดับที่สอง

" ชุดแจ้งเตือนแรงดันน้ำต่ำทางโทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ "

inno-2