ข้อมูลวัดสุรชายาราม

วัดสุรชายาราม เดิมชื่อวัดหลุมดิน สันนิฐานว่าคงสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหรือก่อนหน้านั้น เนื่องจากที่ตั้งของวัดนี้ปรากฏว่าอยู่ในบริเวณค่ายเก่า ห่างจากคูเมืองเพียง 3 เส้นเศษ และคูเมืองนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

การที่วัดนี้มีชื่อเดิมว่าหลุมดินนั้น สันนิฐานว่าเหตุเพราะวัดนี้ตั้งอยู่ปากคลองหลุมดิน ริมแม่น้ำแม่กลองตรงข้ามกับ วัดโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น บริเวณวัดโคกหม้อเป็นที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา เช่น หม้อ โอ่ง ไห เศษดินของเครื่องปั้นถูกนำไปสุมกองไว้จนเป็นเนินสูง (ปัจจุบันทางวัดได้สร้างเป็นมณฑปครอบพระพุทธบาทจำลองเอาไว้) โรงทำเครื่องปั้นดินเผาจึงอยู่บริเวณฝั่งวัดโคกหม้อ ส่วนฝั่งวัดหลุมดินสมัยก่อนเป็นที่ลุ่มมาก ปีหนึ่งๆ จะถูกน้ำท่วมขังเสียหลายเดือน (ปัจจุบันกรมชลประทานได้ทำเขื่อนปิดคลอง สร้างประตูระบายน้ำเพื่อเกษตรกรรมน้ำไม่ท่วมแล้ว) เวลาจะสร้างหม้อ ไห จึงมีหน้าที่ต้องขุดขนดินใส่เรือข้ามฟากไปผลิตกันที่ฝั่งตรงข้าม ทำให้พื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดหลุมดิน และเรียกบริเวณนี้ว่าตำบลหลุมดิน

ต่อมาท่านผู้หญิงอิ่ม บุนนาค ภริยาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์พิพัฒนาศักดิ์ (วร บุนนาค) และเป็นมารดาของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าจอมมารดาแพ) ซึ่งดำรงตำแหน่งสมุหพระกลาโหมในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้พบวัดหลุมดินอยู่ในสภาพวัดร้าง จึงได้สร้างอุโบสถและเสนาสนะขึ้นใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2427 และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดสุรชายาราม พร้อมทั้งสถาปนาเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2427

ข้อมูลโดย http://aerides.bloggang.com