กำหนดการ พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 2561
ณ วัดสุรชายาราม ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (แรม 9 ค่่ำ เดือน 11 ปีจอ)

เวลา 12.30 น.
ผู้บริหาร กปภ. และ รถ กปภ. 1662 พร้อมกัน ณ กปภ.ราชบุรี
เวลา 14.00 น.
ตั้งขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ กปภ.สาขาราชบุรี
เวลา 14.30 น.
เริ่มขบวนแห่ผ้าพระกฐินฯ จาก กปภ.สาขาราชบุรี ไป วัดสุรชายาราม
เวลา 15.00 น.
ผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ โครงการชลประทาน จ.ราชบุรี เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินฯ
เวลา 15.30 น.
รวมขบวนแห่ผ้าพระกฐินฯ และขบวนธง ณ โครงการชลประทาน จ.ราชบุรี
เวลา 16.00 น.
เคลื่อนขบวนแห่ผ้าพระกฐินฯ เข้าสู่วัดสุรชายาราม
เวลา 17.00 น.
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยผู้ว่าการ กปภ.
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าหน้าที่อารธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานพิธีจุดเทียนน้ำมนต์ (เริ่มสวดมงคลสูตร) และยกประเคนประธานสงฆ์
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว
ประธานพิธีและผู้มีเกียรติ ร่วมประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบพระรัตนตรัย
- เสร็จพิธี
เวลา 18.00 น.
ร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงต่างๆ
- การแสดงร้าไทย โรงเรียนวัดท่าโขลง
- การแสดงนาฎมวยไทย โรงเรียนบ้านน้้าพุ
- การแสดงหนังใหญ่ วัดขนอนฯ
เวลา 21.00 น.
เสร็จสิ้นพิธีสมโภชฯ

การแต่งกาย
- ข้าราชการ/ผู้บริหาร แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว
- พนักงาน กปภ. แต่งกายเสื้อโปโลสีฟ้า กปภ.
- แขกผู้มีเกียรติ แต่งกายชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ