คู่มือการทำงาน

*** รูปแบบไฟล์ PowerPoint - (ปรับปรุงล่าสุด ส.ค.2554)

เอกสารสำหรับผู้ใช้งาน กปภ.สาขา เอกสารสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป กปภ.ข. เอกสารสำหรับ  IT  กปภ.สาขา
# การนำเข้าข้อมูลเบิกมาตร/สารเคมี
 
 
 
   
   VPN
  Data Center
  #
   
  ระบบติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
13. แหล่งน้ำ    *** รอเอกสาร
  http://192.168.242.147
   
   

 *** ไฟล์ เอกสาร Data Dictionary (Last Update 541214) ***