ข่าวประชาสัมพันธ์ - การประปาส่วนภูมิภาค
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมมือดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM ประจำปี ๒๕๖๒ กปภ.ข.๓ ร่วมกับ กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมมือดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM ประจำปี ๒๕๖๒
กปภ.สาขาปราณบุรีร่วมกับ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำตามโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

กปภ.ข.๓ ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กปภ.ข.๓ ร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒) กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการคุณภาพระบบประปาผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ...

กปภ.สาขาปราณบุรีและกปภ.ข.3 ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบ กปภ.สาขาปราณบุรีและกปภ.ข.3 ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบ
วันนี้ (วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562) กปภ.สาขาปราณบุรี และ กปภ.ข.3 นำโดยนายพุฒิพัฒน์ ธีระเวทย์วิกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกับนายมนตรีื ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินและคณะทำงานเทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำพื้นที่ชุมชนเขาตะเกียบ ...

กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กทส.3 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 กทส.3 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน กุมภาพันธ์ 2562
กทส.3 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 2 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

กปภ.ข.๓ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสการสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ป กปภ.ข.๓ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสการสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ป
กปภ.ข.๓ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสการสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี ณ ที่ทำการสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒