ข่าวประชาสัมพันธ์ - การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.ข.๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ กปภ.ข.๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
กปภ.ข.๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ณ กปภ.สาขากาญจนบุรี กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ณ กปภ.สาขากาญจนบุรี
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) ณ กปภ.สาขากาญจนบุรี

ผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเพชรบุรี เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน และติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเพชรบุรี เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน และติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
ผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาเพชรบุรี ณ สำนักงาน กปภ.สาขาเพชรบุรี และหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผอ.กปภ.ข.๓ ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ

กปภ.ข.๓ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม กับโครงการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดราชบุรี กปภ.ข.๓ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม กับโครงการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดราชบุรี
กปภ.ข.๓ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม กับโครงการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดราชบุรี

กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓

กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี
กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี

กปภ.ข.๓ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กปภ.ข.๓ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กปภ.ข.๓ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑