กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิมพ์
อีเมล
paitoon
นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม
ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

surachai chutima
นายสุรชัย เหล่ากรุงเก่า
หน.งานประมวลข้อมูล
นางสาวฐิติพรรณ พนมไชยสว่าง
หน.งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ดูแล