ประกาศ : เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ (ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ : CIS) จึงขอความกรุณาผู้ใช้น้ำตรวจสอบใบแจ้งหนี้ให้ถี่ถ้วน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อ กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่าน

        ข่าวประชาสัมพันธ์       

 

        ข่าวประกวดราคา      

 

      องค์การแห่งการเรียนรู้      

 

ข่าวอื่น ๆ

แบบทดสอบความรู้เรื่อง โครงการจัดการน้ำสะอาด

 พนักงานทั่วประเทศสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว new icon

 

บริการภายในเขต

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
IP ของคุณ

สำหรับผู้ดูแล