คู่มือการทำงาน Data Center

*** รูปแบบไฟล์ PowerPoint *** (ปรับปรุงล่าสุด ส.ค.54)

เอกสารสำหรับผู้ใช้งาน กปภ.สาขา เอกสารสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป กปภ.ข. เอกสารสำหรับ  IT  กปภ.สาขา
# การนำเข้าข้อมูลเบิกมาตร/สารเคมี
 
 
 
   
   ระบบติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
  สำหรับใช้จากภายนอก
  http://110.76.153.92
   
  สำหรับใช้จากภายในสำนักงานเชื่อมต่อผ่าน VPN
13. แหล่งน้ำ    *** รอเอกสาร
  http://192.168.242.147
   
   

 *** ไฟล์ เอกสาร Data Dictionary (Last Update 541214) ***